De Stemming van 17 februari
CDA+PvdA zijn binnen 4 weken na de verkiezingen reeds 13 zetels kwijt en
zijn nu al weer de meerderheid verloren. De VVD heeft 6 zetels gewonnen (met name van
de CDA) de drie kleinere linkse partijen samen 5.
De kans dat CDA+PvdA bij de PS2003 op 11 maart geen meerderheid in de
Eerste Kamer krijgen wordt steeds groter!
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 10/2 17/2
 CDA 44 40 37 36
PvdA 42 39 38 37
 VVD 28 30 33 34
LPF 8 9 9 9
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 10 10
 D66 6 7 7 8
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur              
  Verk.                    
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 30/12 06/01 20/01 27/01 10/2 17/2
 CDA 43 47 43 52 44 45 46 42 40 37 36
 PvdA 23 27 25 28 25 28 35 44 39 38 37
 VVD 24 26 27 27 31 27 24 27 30 33 34
 LPF 26 12 11 3 6 7 5 7 9 9 9
GrLinks 10 12 14 13 10 9 8 6 9 10 10
 SP 9 12 15 15 22 21 20 13 10 10 10
 D66 7 6 7 5 6 6 5 4 7 7 8
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4
 SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Totaal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Ook de potentie van de drie grote partijen is vrijwel gelijk.
Bij LPF, Groen Links, SP en D66 zijn de onderlinge verschillen wel groter, terwijl
het aantal zetels waar ze op staan op dit moment vrijwel even groot is.
De relatieve zwakte van het CDA op dit moment wordt verklaard door het feit dat inmiddels 41% van
de CDA kiezers ook de VVD een kans geven op hun stem.
Partijen die kans maken op een stem                                          
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD          
in procenten van: 9/9 23/12 20/1 17/2 9/9 23/12 20/1 17/2 9/9 23/12 20/1 17/2 9/9 23/12 20/1 17/2          
 CDA 46% 43% 36% 38% 91% 85% 79% 96% 9% 8% 5% 6% 46% 44% 32% 32%          
 PvdA 30% 32% 36% 38% 17% 24% 26% 11% 93% 94% 95% 96% 9% 15% 15% 5%          
 VVD 41% 34% 35% 36% 47% 29% 38% 41% 9% 7% 3% 8% 93% 85% 87% 97%          
 LPF 15% 11% 16% 14% 11% 4% 7% 13% 1% 0% 1% 2% 19% 6% 13% 27%          
 GrLinks 28% 21% 18% 22% 12% 11% 9% 2% 55% 42% 32% 42% 4% 4% 4% 2%          
 D66 22% 17% 17% 19% 11% 8% 13% 9% 39% 23% 20% 27% 16% 15% 15% 11%          
 SP 20% 33% 23% 24% 11% 25% 14% 12% 42% 43% 32% 35% 4% 10% 6% 3%          
 ChristenUnie 7% 6% 5% 8% 11% 10% 7% 11% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 2%          
 SGP 4% 2% 1% 3% 2% 2% 2% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1%          
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002/januari 2003                    
         
Gewenste regeringscombinatie          
         
De combinatie CDA+PvdA is de combinatie die het meest gewenst wordt.          
Maar onder de CDA-kiezers is er een voorkeur voor een combinatie waar de VVD          
ook in zit.
Meer dan 80% verwacht dat er een combinatie CDA+PvdA komt.
Men is nog steeds redelijk optimistisch over het eindpunt van deze formatie.
Zat het mediane punt op 27 januari op begin april, inmiddels is dat punt half april
geworden. CDA-ers zijn het meest optimistisch.
Nog steeds denkt meer dan de helft van de mensen dat de nieuwe verkiezingen voor 2007 zullen zijn.
Regeringsvoorkeuren                                                            
Gewenste regering Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
  27/1 3/2 10/2 17/2 17/2 17/2 17/2
 CDA+PvdA 48% 50% 52% 49% 41% 84% 6%
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 22% 23% 30% 1% 46%
 CDA+VVD+D66 25% 21% 19% 18% 27% 0% 42%
 PvdA+VVD 4% 4% 5% 6% 1% 14% 4%
 geen voorkeur 3% 3% 3% 4% 2% 1% 2%
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
formatie 27/1 3/2 10/2 17/2 17/2 17/2 17/2
 CDA+PvdA 63% 79% 87% 83% 90% 84% 77%
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 6% 9% 4% 9% 11%
 CDA+VVD+D66 7% 4% 2% 4% 4% 4% 5%
 PvdA+VVD 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1%
weet niet 8% 5% 4% 4% 2% 2% 6%
Wanneer formatie Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
beeindigd 27/1 3/2 10/2 17/2 17/2 17/2 17/2
 februari 11% 12% 4% 1% 1% 2% 2%
 maart 35% 37% 38% 32% 40% 30% 27%
 april 29% 29% 37% 39% 40% 39% 38%
 mei 15% 14% 12% 16% 10% 22% 16%
 juni 5% 5% 6% 6% 6% 5% 9%
 later 5% 4% 3% 6% 4% 2% 8%
Datum nieuwe Allen Allen Allen Allen CDA PvdA VVD
verkiezingen 27/1 3/2 10/2 17/2 17/2 17/2 17/2
 in 2003 5% 5% 3% 4% 5% 2% 4%
 in 2004 23% 22% 20% 20% 13% 16% 30%
 in 2005 17% 19% 19% 18% 13% 16% 26%
 in 2006 11% 12% 12% 12% 13% 14% 8%
 in 2007 35% 33% 39% 37% 44% 40% 25%
 weet ik niet 10% 8% 7% 9% 12% 12% 7%
                                                             
Vertrouwen in politiek en politici
De vertrouwen in de politiek blijft relatief hoog (dankzij de verkiezingen en met
name de opleveing van de PvdA).
Vertrouwen in de politiek                        
    kiezer kiezer kiezer              
  Allen CDA VVD PvdA                          
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9                                                  
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1                                                  
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9                                                  
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4                                                  
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2      
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9    
13/1 5,2 5,5 5,4 5,3      
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7      
17/2 5,7 6,3 6,0 5,4      
Het vertrouwen in de centrale politici neemt weer wat af.
Balkenende daalt weer in de richting van de 6 en Zalm en Bos zakken ook weer weg.
Met name de tegenstelling tussen rechts en links in hun oordeel wordt steeds duidelijker.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            30/12 6,3 7,6 5,0 6,6
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            17/2 6,1 7,7 5,1 6,5
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       30/12 5,7 5,4 7,4 5,5
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       17/2 5,8 5,3 7,6 4,4
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      30/12 5,4 6,0 4,2 7,0
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      17/2 5,4 6,2 4,4 7,2
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            30/12 6,1 5,8 6,8 5,6
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            17/2 5,6 5,0 6,8 4,0
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                30/12 5,4 5,1 6,3 5,1
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                17/2 5,4 4,6 6,4 5,1
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  30/12 4,1 4,3 3,0 4,4
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  17/2 4,3 4,9 3,2 5,4
Ditrich                   17/2 5,0 4,2 6,1 4,5