De Stemming van 10 februari
Langzamerhand keren de "strategische stemmers" zich in steeds grotere mate
af van CDA+PvdA. Met name het CDA is behoorlijk aan het verzwakken.
Met name de overgang in de richtingen van de VVD nemen sterk toe (inmiddels
meer dan 10%, dus ruim 4 zetels).
Bij de overige partijen valt op dat ook de LPF zich goed blijft houden.
Peiling politieke voorkeur        
  Verk.      
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/01 03/2 10/2
 CDA 44 40 40 37
PvdA 42 39 38 38
 VVD 28 30 31 33
LPF 8 9 8 9
 Groen Links 8 9 10 10
 SP 9 10 10 10
 D66 6 7 7 7
 ChristenUnie 3 4 4 4
 SGP 2 2 2 2
Totaal 150 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur              
  Verk.                      
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/2 10/2
 CDA 43 47 43 52 44 45 46 38 42 40 40 37
 PvdA 23 27 25 28 25 28 35 41 44 39 38 38
 VVD 24 26 27 27 31 27 24 32 27 30 31 33
 LPF 26 12 11 3 6 7 5 7 7 9 8 9
GrLinks 10 12 14 13 10 9 8 7 6 9 10 10
 SP 9 12 15 15 22 21 20 14 13 10 10 10
 D66 7 6 7 5 6 6 5 4 4 7 7 7
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4
 SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Totaal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Hetzelfde patroon dat we zien bij de scores van de partijen, zien we ook
bij de antwoorden op de vraag welke partijen men de kans geeft op een stem.
Met name het CDA is duidelijk aan het wegzakken.
Onder kiezers van de VVD wordt het CDA steeds minder populair.
Partijen die kans maken op een stem                                          
  Allen kiezer CDA*) kiezer PvdA kiezer VVD          
in procenten van: 9/9 23/12 20/1 10/2 9/9 23/12 20/1 10/2 9/9 23/12 20/1 10/2 9/9 23/12 20/1 10/2          
 CDA 46% 43% 36% 36% 91% 85% 79% 93% 9% 8% 5% 5% 46% 44% 32% 30%          
 PvdA 30% 32% 36% 38% 17% 24% 26% 12% 93% 94% 95% 97% 9% 15% 15% 5%          
 VVD 41% 34% 35% 36% 47% 29% 38% 43% 9% 7% 3% 4% 93% 85% 87% 97%          
 LPF 15% 11% 16% 15% 11% 4% 7% 11% 1% 0% 1% 4% 19% 6% 13% 28%          
 GrLinks 28% 21% 18% 22% 12% 11% 9% 5% 55% 42% 32% 41% 4% 4% 4% 2%          
 D66 22% 17% 17% 17% 11% 8% 13% 6% 39% 23% 20% 24% 16% 15% 15% 15%          
 SP 20% 33% 23% 25% 11% 25% 14% 8% 42% 43% 32% 43% 4% 10% 6% 2%          
 ChristenUnie 7% 6% 5% 6% 11% 10% 7% 11% 1% 1% 1% 2% 0% 1% 1% 0%          
 SGP 4% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0%          
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002/januari 2003                    
         
Gewenste regeringscombinatie          
         
Een combinatie CDA+PvdA wordt steeds meer gewenst. Dit gaat met name          
ten koste van een combinatie CDA+VVD+D66.          
Inmiddels is 87% ervan overtuigd dat deze regering ook zal komen.
Gemiddeld verwacht men dat deze regering rond begin april gevormd is. CDA-ers
zijn daar het meest optimistisch in.
Meer dan 50% verwacht echter dat de volgende verkiezingen voor de Tweede
Kamer voor 2007 zullen plaatsvinden.
Regeringsvoorkeuren                                                            
Regeringsvoorkeuren Allen Allen Allen CDA PvdA VVD                                                
  27/1 3/2 10/2 10/2 10/2 10/2                                                
 CDA+PvdA 48% 50% 52% 40% 88% 10%                                                
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 22% 24% 1% 43%                                                
 CDA+VVD+D66 25% 21% 19% 33% 1% 43%                                                
 PvdA+VVD 4% 4% 5% 2% 8% 3%                                                
 geen voorkeur 3% 3% 3% 1% 1% 1%                                        
                                               
Verwachte uitkomst Allen Allen Allen CDA PvdA VVD                                                
formatie 27/1 3/2 10/2 10/2 10/2 10/2                                                
 CDA+PvdA 63% 79% 87% 93% 86% 87%                                                
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 6% 4% 7% 6%                                                
 CDA+VVD+D66 7% 4% 2% 1% 2% 3%                                                
 PvdA+VVD 1% 1% 1% 0% 1% 1%                                                
weet niet 8% 5% 4% 2% 5% 3%                                                
                                               
Wanneer formatie Allen Allen Allen CDA PvdA VVD                                                
beeindigd 27/1 3/2 10/2 10/2 10/2 10/2                                                
 februari 11% 12% 4% 4% 4% 3%                                                
 maart 35% 37% 38% 45% 36% 33%                                                
 april 29% 29% 37% 35% 42% 36%                                                
 mei 15% 14% 12% 9% 13% 16%                                                
 juni 5% 5% 6% 7% 2% 7%                                                
 later 5% 4% 3% 1% 3% 5%                                                
                                               
Datum nieuwe Allen Allen Allen CDA PvdA VVD                                                
verkiezingen 27/1 3/2 10/2 10/2 10/2 10/2                                                
 in 2003 5% 5% 3% 0% 2% 4%                                                
 in 2004 23% 22% 20% 16% 16% 27%                                                
 in 2005 17% 19% 19% 18% 17% 23%                                                
 in 2006 11% 12% 12% 14% 11% 10%                                                
 in 2007 35% 33% 39% 48% 46% 29%                                                
 weet ik niet 10% 8% 7% 4% 8% 7%                                                
                                                             
Vertrouwen in politiek en politici
De vertrouwen in de politiek blijft relatief hoog (dankzij de verkieizngen en met
name de opleveing van de PvdA).
Vertrouwen in de politiek                                
    kiezer kiezer kiezer                      
  Allen CDA VVD PvdA                                  
21/10 4,8 5,2 4,9 4,9                                                  
28/10 4,6 5,1 4,7 4,1                                                  
11/11 5,0 5,5 5,1 4,9                                                  
25/11 4,8 5,4 5,0 4,4                                                  
30/12 4,8 5,5 4,9 4,2            
06/1 5,1 5,9 4,8 4,9    
13/1 5,2 5,5 5,4 5,3          
20/1 5,5 5,9 5,5 5,7            
10/2 5,8 6,4 6,0 5,4            
Balkenende en Bos genieten het meest vertrouwen onder het electoraat.
De poisitie van Zalm blijft opvallend laag, zeker gezien het feit dat de VVD
in de peiling zelf duidelijk aan het stijgen is.
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6,2 7,3 4,8 6,5
Balkenende            30/12 6,3 7,6 5,0 6,6
Balkenende            20/1 6,3 7,5 5,0 6,7
Balkenende            10/2 6,2 7,9 5,0 6,5
Bos                       21/10 5,7 5,6 7,4 5,6
Bos                       30/12 5,7 5,4 7,4 5,5
Bos                       20/1 5,9 5,7 8,0 5,2
Bos                       10/2 6,1 5,7 7,8 4,6
Zalm                      07/10 6,6 6,8 6,2 7,5
Zalm                      30/12 5,4 6,0 4,2 7,0
Zalm                      20/1 5,5 6,1 4,2 7,2
Zalm                      10/2 5,5 6,3 4,2 7,2
Marijnissen            07/10 6,8 6,6 7,3 6,3
Marijnissen            30/12 6,1 5,8 6,8 5,6
Marijnissen            20/1 5,6 5,4 6,5 4,7
Marijnissen            10/2 5,7 5,0 6,8 4,3
Halsema                25/11 5,1 4,8 5,9 4,7
Halsema                30/12 5,4 5,1 6,3 5,1
Halsema                20/1 5,1 5,0 6,0 4,6
Halsema                10/2 5,4 4,6 6,4 5,1
Herben                  21/10 4,1 4,5 2,9 4,2
Herben                  30/12 4,1 4,3 3,0 4,4
Herben                  20/1 4,5 4,7 3,1 4,7
Herben                  10/2 4,3 5,0 2,9 5,4
Ditrich                   10/2 5,3 4,7 6,1 4,9