De Stemming van 3 januari
Er is een behoorlijke fase van stabiliteit ingetreden.
Strategische stemmers zijn voor een deel "teruggekeerd"
naar de partijen van voorkeur.
Het gat tussen CDA/PvdA en VVD neemt verder af.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2003 27/1 03/2
 CDA 44 40 40
PvdA 42 39 38
 VVD 28 30 31
LPF 8 9 8
 Groen Links 8 9 10
 SP 9 10 10
 D66 6 7 7
 ChristenUnie 3 4 4
 SGP 2 2 2
Totaal 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur            
  Verk.                    
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 30/12 06/01 13/01 20/01 27/01 03/2
 CDA 43 47 43 52 44 45 46 38 42 40 40
 PvdA 23 27 25 28 25 28 35 41 44 39 38
 VVD 24 26 27 27 31 27 24 32 27 30 31
 LPF 26 12 11 3 6 7 5 7 7 9 8
GrLinks 10 12 14 13 10 9 8 7 6 9 10
 SP 9 12 15 15 22 21 20 14 13 10 10
 D66 7 6 7 5 6 6 5 4 4 7 7
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4
 SGP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Totaal 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
De electorale positie van de drie grote partijen is vrijwel identiek.
Alleen de opbouw naar herkomst van partijen verschilt sterk.
Ook de vier partijen met 7 a 9 zetels in de kamer hebben
een vrijwel identieke electorale positie.
Partijen die kans maken op een stem                                        
  Allen kiezer CDA*) kiezer VVD kiezer PvdA          
in procenten van: 9/9 23/12 20/1 3/2 9/9 23/12 20/1 3/2 9/9 23/12 20/1 3/2 9/9 23/12 20/1 3/2          
 CDA 46% 43% 36% 38% 91% 85% 79% 94% 46% 44% 32% 6% 9% 8% 5% 34%          
 PvdA 30% 32% 36% 37% 17% 24% 26% 50% 9% 15% 15% 5% 93% 94% 95% 98%          
 VVD 41% 34% 35% 35% 47% 29% 38% 2% 93% 85% 87% 97% 9% 7% 3% 4%          
 LPF 15% 11% 16% 17% 11% 4% 7% 16% 19% 6% 13% 3% 1% 0% 1% 29%          
 GrLinks 28% 21% 18% 20% 12% 11% 9% 3% 4% 4% 4% 34% 55% 42% 32% 2%          
 D66 22% 17% 17% 20% 11% 8% 13% 10% 16% 15% 15% 28% 39% 23% 20% 13%          
 SP 20% 33% 23% 21% 11% 25% 14% 8% 4% 10% 6% 35% 42% 43% 32% 1%          
 ChristenUnie 7% 6% 5% 6% 11% 10% 7% 6% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%          
 SGP 4% 2% 1% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0%          
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002/januari 2003              
         
Gewenste regeringscombinatie          
         
Bij de regeringsvoorkeur is weinig verschuiving opgetreden.          
Wel denkt inmiddels 79% dat de CDA/PvdA regering er wel zal komen.          
De meeste mensen denken dat de formatie in maart/april is afgerond.
Men blijft echter pessimistisch over de levensduur van het nieuwe kabinet.
Slechts 33% denkt dat de volgende verkiezingen in 2007 zijn.
Regeringsvoorkeuren                                                            
  Allen Allen CDA PvdA VVD                                                  
  27/1 3/2 3/2 3/2 3/2                                                  
 CDA+PvdA 48% 50% 35% 86% 6%                                                  
 CDA+VVD+LPF 20% 22% 27% 0% 48%                                                  
 CDA+VVD+D66 25% 21% 34% 2% 43%                                                  
 PvdA+VVD 4% 4% 0% 10% 3%                                                  
 geen voorkeur 3% 3% 4% 1% 1%                                          
                                                 
Verwachte uitkomst Allen Allen CDA PvdA VVD                                                  
formatie 27/1 3/2 3/2 3/2 3/2                                                  
 CDA+PvdA 63% 79% 82% 80% 84%                                                  
 CDA+VVD+LPF 22% 11% 7% 12% 10%                                                  
 CDA+VVD+D66 7% 4% 5% 3% 4%                                                  
 PvdA+VVD 1% 1% 0% 1% 0%                                                  
weet niet 8% 5% 6% 4% 3%                                                  
                                                 
Wanneer formatie Allen Allen CDA PvdA VVD                                                  
beeindigd 27/1 3/2 3/2 3/2 3/2                                                  
 februari 11% 12% 11% 15% 12%                                                  
 maart 35% 37% 40% 36% 31%                                                  
 april 29% 29% 31% 29% 29%                                                  
 mei 15% 14% 13% 13% 16%                                                  
 juni 5% 5% 3% 6% 7%                                                  
 later 5% 4% 3% 2% 5%                                                  
                                                 
Datum nieuwe Allen Allen CDA PvdA VVD                                                  
verkiezingen 27/1 3/2 3/2 3/2 3/2                                                  
 in 2003 5% 5% 4% 5% 6%                                                  
 in 2004 23% 22% 16% 17% 33%                                                  
 in 2005 17% 19% 22% 15% 25%                                                  
 in 2006 11% 12% 16% 13% 7%                                                  
 in 2007 35% 33% 37% 40% 27%                                                  
 weet ik niet 10% 8% 7% 12% 4%                                                  
                                                             
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek is dankzij de verkiezingsperiode sterk gestegen.
Bij vrijwel kiezers van alle partijen heeft dat plaatsgevonden.
Vertrouwen in de politiek                                
    kiezer kiezer kiezer                      
  Allen CDA VVD PvdA                                  
21/10 4.8 5.2 4.9 4.9                                                  
28/10 4.6 5.1 4.7 4.1                                                  
11/11 5.0 5.5 5.1 4.9                                                  
25/11 4.8 5.4 5.0 4.4                                                  
30/12 4.8 5.5 4.9 4.2            
06/1 5.1 5.9 4.8 4.9    
13/1 5.2 5.5 5.4 5.3          
20/1 5.5 5.9 5.5 5.7            
3/2 5.7 6.4 5.8 5.4            
De ontwikkeling van het vertrouwen in politici heeft tijdens de verkiezingen een duidelijke
verandering doorgemaakt, zoals hieronder te zien is.
Ook Zalm is inmiddels weer terug op het niveau rond de 6.0
    kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA PvdA VVD
Balkenende            07/10 6.2 7.3 4.8 6.5
Balkenende            30/12 6.3 7.6 5.0 6.6
Balkenende            20/1 6.3 7.5 5.0 6.7
Balkenende            3/2 6.2 8.1 5.0 6.6
Bos                       21/10 5.7 5.6 7.4 5.6
Bos                       30/12 5.7 5.4 7.4 5.5
Bos                       20/1 5.9 5.7 8.0 5.2
Bos                       3/2 5.9 5.2 7.9 4.6
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.2 7.5
Zalm                      30/12 5.4 6.0 4.2 7.0
Zalm                      20/1 5.5 6.1 4.2 7.2
Zalm                      3/2 5.9 6.6 4.6 7.7
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 7.3 6.3
Marijnissen            30/12 6.1 5.8 6.8 5.6
Marijnissen            20/1 5.6 5.4 6.5 4.7
Marijnissen            3/2 5.6 4.9 6.8 4.1
Halsema                25/11 5.1 4.8 5.9 4.7
Halsema                30/12 5.4 5.1 6.3 5.1
Halsema                20/1 5.1 5.0 6.0 4.6
Halsema                3/2 5.6 4.7 6.4 5.2
Herben                  21/10 4.1 4.5 2.9 4.2
Herben                  30/12 4.1 4.3 3.0 4.4
Herben                  20/1 4.5 4.7 3.1 4.7
Herben                  3/2 4.4 5.2 2.9 5.4
Ditrich                   3/2 5.3 4.6 6.2 4.6