De Stemming van 23 december
De afgelopen week was een slechte week voor de VVD. Het optreden van
Remkes rondom het rapport Van der Haak en het boek van Bomhoff met
negatieve kwalificaties heeft Zalm en de VVD duidelijk niet goed gedaan.
De VVD is derhalve 3 zetels gedaald en ook bij de andere bevindingen
zien we de verzwakking van de VVD en de populariteit van de CDA+VVD
regering. LPF en PvdA zijn deze week twee zetels gestegen.
Bij D66 is een zetel ervan afgegaan en Groen Links is weer een 
zetel gestegen.
Peiling politieke voorkeur      
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2002 16/12 23/12
 CDA 43 44 44
 LPF 26 6 8
 VVD 24 30 27
PvdA 23 27 29
 Groen Links 10 8 9
 SP 9 23 22
 D66 7 6 5
 ChristenUnie 4 4 4
 SGP 2 2 2
LN 2 0 0
Totaal 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur           
  Verk.            
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 16/12 23/12
 CDA 43 47 43 52 44 44 44
 LPF 26 12 11 3 6 6 8
 VVD 24 26 27 27 31 30 27
 PvdA 23 27 25 28 25 27 28
GrLinks 10 12 14 13 10 8 9
 SP 9 12 15 15 22 23 22
 D66 7 6 7 5 6 6 5
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4 4
 SGP 2 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 0 1
Totaal 150 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
Ook in deze tabel is de verzwakte positie van de VVD duidelijk te zien.
Nog op 21 oktober zei 45% der CDA-kiezers zich  te kunnen voorstellen VVD
te kiezen en 15% PvdA. Inmiddels is dat verschoven naar 29-24%!
De PvdA begint over de hele linie te stijgen qua potentie.
De SP blijft er goed voor staan.
Partijen die kans maken op een stem         
  Allen kiezer CDA*) kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
in procenten van: 9/9 21/10 23/12 9/9 21/10 23/12 9/9 21/10 23/12 9/9 21/10 23/12 9/9 21/10 23/12
 CDA 46% 44% 43% 91% 90% 85% 36% 47% 36% 46% 54% 44% 9% 13% 8%
 LPF 15% 11% 11% 11% 1% 4% 80% 37% 51% 19% 8% 6% 1% 1% 0%
 VVD 41% 38% 34% 47% 45% 29% 52% 44% 45% 93% 90% 85% 9% 10% 7%
 PvdA 30% 31% 32% 17% 15% 24% 6% 8% 12% 9% 12% 15% 93% 92% 94%
 GrLinks 28% 27% 21% 12% 7% 11% 3% 4% 2% 4% 6% 4% 55% 56% 42%
 D66 22% 21% 17% 11% 11% 8% 5% 6% 7% 16% 17% 15% 39% 35% 23%
 SP 20% 28% 33% 11% 15% 25% 11% 15% 24% 4% 9% 10% 42% 53% 43%
 ChristenUnie 7% 6% 6% 11% 14% 10% 1% 2% 2% 0% 2% 1% 1% 0% 1%
 SGP 4% 3% 2% 2% 4% 2% 0% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 1%
 LN 5% 8% 4% 3% 7% 2% 12% 18% 10% 4% 6% 2% 4% 2% 0%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002      
Gewenste regeringscombinatie
Ook in dit deel van het onderzoek valt op hoezeer de positie van de VVD en dus ook
het kabinet CDA+VVD is verzwakt. In meer dan een maand tijd is het gat tussen
deze twee voorkeuren verminderd van 23% naar 11%. 
Terwijl ruim een maand geleden onder de CDA-kiezers 12% een CDA+PvdA+SP
verkozen is dit inmiddels 20%. 
Regeringsvoorkeuren                     
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12
Als CDA+VVD en CDA+PvdA meerderheid halen:                
CDA+VVD 47% 39% 61% 50% 61% 50% 81% 79% 4% 4%
CDA+PvdA 24% 28% 17% 26% 6% 7% 6% 9% 63% 64%
combinatie van 3 partijen 27% 30% 19% 20% 28% 39% 12% 10% 32% 30%
Als geen combinatie van 2 partijen de meerderheid haalt                
 CDA+VVD+LPF 18% 15% 13% 13% 59% 51% 21% 16% 0% 0%
 CDA+VVD+D66 16% 19% 21% 23% 11% 16% 37% 47% 3% 2%
 CDA+VVD+ChristenUnie 9% 8% 21% 16% 2% 1% 8% 6% 1% 0%
 CDA+PvdA+D66 5% 6% 4% 5% 1% 0% 3% 2% 10% 12%
 CDA+PvdA+Groen Links 11% 12% 10% 9% 2% 0% 1% 2% 25% 28%
 CDA+PvdA+SP 19% 21% 12% 20% 7% 15% 6% 5% 42% 35%
 VVD+PvdA+D66 4% 4% 0% 2% 2% 0% 6% 4% 7% 13%
 andere combinatie 18% 11% 19% 6% 9% 13% 14% 11% 13% 7%
           
Nog duidelijker zien we dit in de volgende tabel.      
51% van de kiezers zou positief reageren op een CDA+VVD kabinet.  
Dat was ruim een maand geleden nog 56%.
Op een CDA+PvdA regering zou 50% positief reageren, terwijl dat
ruim een maand geleden nog 45% was.
Het meest opvallend zijn de verschuivingen bij de CDA-kiezers.
Maar ook de LPF-kiezers vertonen dezelfde trend.
Reacties op CDA+VVD en CDA+PvdA                   
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12 18/11 23/12
Reactie op een CDA+VVD regering na verkiezingen                
erg positief 19% 19% 21% 29% 22% 15% 47% 43% 1% 1%
vrij positief 37% 32% 55% 36% 47% 45% 39% 43% 12% 6%
vrij negatief 22% 24% 12% 21% 14% 19% 8% 6% 49% 44%
zeer negatief 15% 20% 3% 8% 8% 10% 1% 3% 32% 46%
Reactie op een CDA+PvdA regering na verkiezingen                
erg positief 8% 9% 8% 12% 2% 1% 3% 0% 21% 27%
vrij positief 37% 41% 36% 40% 9% 16% 16% 18% 70% 67%
vrij negatief 32% 30% 40% 31% 37% 37% 49% 50% 6% 2%
zeer negatief 17% 15% 10% 10% 46% 41% 29% 26% 3% 3%
             
 
 
 
Vertrouwen in politiek en politici
De afgelopen week is het vertrouwen in de politiek weer wat gedaalt.
Het blijft schommelen binnen 4.6 en 5.0
Vertrouwen in de politiek                            
    kiezer kiezer kiezer kiezer                  
  Allen CDA LPF VVD PvdA                  
21/10 4.8 5.2 4.3 4.9 4.9                  
28/10 4.6 5.1 4.7 4.7 4.1                  
11/11 5.0 5.5 4.3 5.1 4.9                  
18/11 5.0 5.4 4.8 5.3 4.8
25/11 4.8 5.4 4.7 5.0 4.4
02/12 5.0 5.4 4.7 5.0 4.9
16/12 4.8 5.6 4.4 5.0 4.6
23/12 4.7 5.3 4.4 4.8 4.4
 
Bezien we het vertrouwen in de belangrijkste spelers dan valt op dat deze  
week Zalm weer terug is gevallen naar het nivau van 5.3. Met name bij de LPF-kiezers is 
hij weer gedaald naar het niveau  van vlak na de val van het kabinet.    
Bos staat nu duidelijk op hem voor.        
Herben heeft de afgelopen week ook zijn positie wat verbeterd.
We hebben ook de score van Minister Remkes vastgesteld. Hij scoorde een 4.2.
 
    kiezer kiezer kiezer kiezer    
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Balkenende            07/10 6.2 7.3 6.6 6.5 4.8
Balkenende            21/10 6.0 7.6 6.2 6.3 4.8
Balkenende            02/12 6.3 7.3 6.3 6.3 5.3
Balkenende            23/12 6.4 7.5 6.3 6.7 5.5
           
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.3 7.5 6.2
Zalm                      21/10 5.6 6.2 4.6 7.1 5.2
Zalm                      02/12 5.3 5.7 5.0 6.6 4.4
Zalm                      23/12 5.3 5.7 4.7 6.7 4.6
           
Bos                       21/10 5.7 5.6 4.5 5.6 7.4
Bos                       02/12 5.8 5.9 4.4 5.2 7.6
Bos                       23/12 5.7 5.8 4.5 5.3 7.4
           
Herben                  21/10 4.1 4.5 5.4 4.2 2.9
Herben                  23/12 4.3 4.5 5.8 4.3 3.2
           
Rosenmoller           07/10 6.2 6.2 4.4 5.9 7.4
Halsema                25/11 5.1 4.8 3.7 4.7 5.9
Halsema                23/12 5.3 5.2 4.0 4.8 6.4
           
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 6.0 6.3 7.3
Marijnissen            21/10 6.3 6.2 5.2 5.7 7.5
Marijnissen            02/12 6.2 6.2 4.8 5.4 6.7
Marijnissen            23/12 6.2 6.1 5.2 5.3 6.9
           
De Graaf               07/10 5.9 5.8 4.7 5.8 6.7
De Graaf               21/10 5.3 5.2 3.9 5.2 6.3
De Graaf               23/12 5.3 5.1 4.3 5.3 5.9
Gewenste Minister-President
Sinds twee weken meten we dit onderwerp. De afgelopen week is de positie
van Zalm duidelijk verslechterd. Zelfs Bos staat nu hoger dan hij.
Gewenste Minister-President                    
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  09/12 23/12 09/12 23/12 09/12 23/12 09/12 23/12 09/12 23/12
Balkenende 43% 46% 71% 76% 47% 47% 35% 41% 14% 15%
Zalm 14% 9% 8% 3% 14% 9% 41% 31% 9% 0%
Bos 9% 10% 5% 5% 1% 2% 1% 2% 34% 35%
Marijnissen 6% 8% 2% 2% 5% 9% 3% 2% 5% 9%
ander 12% 12% 2% 2% 16% 14% 7% 8% 18% 24%
weet niet 16% 15% 10% 12% 17% 19% 12% 15% 21% 17%