De Stemming van 9 december
De terugval van het CDA van de vorige week blijkt deze week weer gecorrigeerd te zijn.
Als het niet teruggeven van het kwartje van Kok weer aan de oppervlakte komt dan
zal het weer risico's voor het CDA betekenen. Bij de overige partijen valt op dat het
SP weer wat terugzakt. Voor het eerst zien we nu Leefbaar Nederland op 0 staan.
Ten slotte lijkt de aanpak van Zalm m.b.t. het premierschap vooralsnog geen 
negatieve gevolgen te hebben, en zoals uit andere resultaten blijkt wellicht vooral
positieve gevolgen.
Peiling politieke voorkeur 9 december 2002
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/12 9/12
 CDA 43 42 46
 LPF 26 7 6
 VVD 24 27 28
PvdA 23 27 27
 Groen Links 10 9 9
 SP 9 24 22
 D66 7 7 6
 ChristenUnie 4 3 4
 SGP 2 3 2
LN 2 1 0
Totaal 150 150 150
   
Verloop van politieke voorkeur           
  Verk.          
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 11/11 9/12
 CDA 43 47 43 52 44 46
 LPF 26 12 11 3 6 6
 VVD 24 26 27 27 31 28
 PvdA 23 27 25 28 25 27
GrLinks 10 12 14 13 10 9
 SP 9 12 15 15 22 22
 D66 7 6 7 5 6 6
 ChristenUnie 4 5 5 4 3 4
 SGP 2 2 2 2 2 2
 LN 2 1 1 1 1 0
Totaal 150 150 150 150 150 150
Electorale potentie van de partijen
De electorale positie van de PvdA is nu vrijwel gelijk aan die van de VVD.
Dat was drie maanden geleden nog behoorlijk anders. 
Met name bij de CDA kiezers is het gat van 30% tussen de twee partijen
verkleind naar 6%!
Uit dit overzicht blijkt ook goed hoezeer de SP in die periode versterkt is.
Ondanks het feit dat de SP in de peiling zelf iets terugzakt is die partij qua
potentie even groot als de PvdA en de VVD!
Partijen die kans maken op een stem         
  Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
in procenten van: 9/9 21/10 9/12 9/9 21/10 9/12 9/9 21/10 9/12 9/9 21/10 9/12 9/9 21/10 9/12
 CDA 46% 44% 44% 91% 90% 85% 36% 47% 42% 46% 54% 39% 9% 13% 9%
 LPF 15% 11% 9% 11% 1% 4% 80% 37% 45% 19% 8% 7% 1% 1% 0%
 VVD 41% 38% 37% 47% 45% 40% 52% 44% 50% 93% 90% 82% 9% 10% 6%
 PvdA 30% 31% 33% 17% 15% 25% 6% 8% 7% 9% 12% 11% 93% 92% 96%
 GrLinks 28% 27% 25% 12% 7% 13% 3% 4% 5% 4% 6% 4% 55% 56% 54%
 D66 22% 21% 19% 11% 11% 12% 5% 6% 9% 16% 17% 14% 39% 35% 25%
 SP 20% 28% 32% 11% 15% 22% 11% 15% 20% 4% 9% 14% 42% 53% 51%
 ChristenUnie 7% 6% 5% 11% 14% 8% 1% 2% 1% 0% 2% 2% 1% 0% 0%
 SGP 4% 3% 2% 2% 4% 1% 0% 1% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0%
 LN 5% 8% 4% 3% 7% 2% 12% 18% 12% 4% 6% 4% 4% 2% 1%
*) kiezer CDA betekent CDA gestemd in mei 2002      
Gewenste regeringscombinatie
Omdat het bij de verkiezingen toch vooral gaat om de 'voortzetting" van een CDA/VVD kabinet zijn de 
regeringsvoorkeuren uiterst belangrijk. En ook daar zien we de 'verzwakking' van de VVD en de 
versterking' van de PvdA met name bij de CDA-aanhang.
Heel opmerkelijk is het feit dat bij de driepartijenkabinetten CDA+PVDA+SP het populairst is.
Maar de combinatie CDA+VVD+D66 volgt nauw op de voet.
Regeringsvoorkeuren                     
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 09/12 18/11 09/12 18/11 09/12 18/11 09/12 18/11 09/12
Als CDA+VVD en CDA+PvdA meerderheid halen:                
CDA+VVD 47% 41% 61% 54% 61% 59% 81% 75% 4% 1%
CDA+PvdA 24% 30% 17% 24% 6% 8% 6% 9% 63% 68%
combinatie van 3 partijen 27% 27% 19% 21% 28% 32% 12% 15% 32% 27%
Als geen combinatie van 2 partijen de meerderheid haalt                
 CDA+VVD+LPF 18% 13% 13% 11% 59% 47% 21% 15% 0% 0%
 CDA+VVD+D66 16% 20% 21% 24% 11% 15% 37% 48% 3% 2%
 CDA+VVD+ChristenUnie 9% 7% 21% 14% 2% 3% 8% 9% 1% 0%
 CDA+PvdA+D66 5% 8% 4% 7% 1% 1% 3% 3% 10% 14%
 CDA+PvdA+Groen Links 11% 13% 10% 9% 2% 3% 1% 4% 25% 34%
 CDA+PvdA+SP 19% 21% 12% 21% 7% 11% 6% 4% 42% 34%
 VVD+PvdA+D66 4% 3% 0% 1% 2% 1% 6% 4% 7% 8%
 andere combinatie 18% 11% 19% 10% 9% 15% 14% 11% 13% 7%
           
Uit het verleden is gebleken dat kort voor de verkiezingen kiezers hun stem ook kunnen laten
bepalen door het feit dat ze een bepaalde regering niet willen. Dan zien we dat het
negatieve gevoel over een CDA+VVD combinatie groter wordt (van 37 naar 42%) en 
over een CDA+PvdA combinatie daalt (van 49 naar 43%).  Dit komt vooral door de
kiezers van CDA+LPF. 
 
Reacties op CDA+VVD en CDA+PvdA                   
  Allen Allen kiezer CDA kiezer LPF kiezer VVD kiezer PvdA
  18/11 09/12 18/11 09/12 18/11 09/12 18/11 09/12 18/11 09/12
Reactie op een CDA+VVD regering na verkiezingen                
erg positief 19% 21% 21% 28% 22% 28% 47% 42% 1% 0%
vrij positief 37% 31% 55% 42% 47% 38% 39% 44% 12% 7%
vrij negatief 22% 23% 12% 17% 14% 17% 8% 10% 49% 43%
zeer negatief 15% 19% 3% 4% 8% 11% 1% 1% 32% 44%
Reactie op een CDA+PvdA regering na verkiezingen                
erg positief 8% 9% 8% 12% 2% 3% 3% 2% 21% 23%
vrij positief 37% 44% 36% 42% 9% 20% 16% 20% 70% 70%
vrij negatief 32% 28% 40% 32% 37% 30% 49% 48% 6% 4%
zeer negatief 17% 15% 10% 11% 46% 42% 29% 27% 3% 2%
             
Als de machtsvraag (halen CDA+VVD 75 zetels) heel duidelijk aan de orde komt dan werkt hij waarschijnlijk 
alleen maar bij de LPF-kiezers!
 
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen in de politiek blijft schommelen rond de 4.8, dus op een laag niveau.
Per partij blijven de scores ook binnen een kleine range.
Vertrouwen in de politiek                            
    kiezer kiezer kiezer kiezer                  
  Allen CDA LPF VVD PvdA                  
21/10 4.8 5.2 4.3 4.9 4.9                  
28/10 4.6 5.1 4.7 4.7 4.1                  
11/11 5.0 5.5 4.3 5.1 4.9                  
02/12 5.0 5.4 4.7 5.0 4.9
09/12 4.8 5.3 4.5 5.0 4.6
Bij de politici hebben we de afgelopen week wel forse veranderingen gezien.
Door de expliciete uitspraak van Zalm over het premierschap is zijn score en die van 
Balkenende gestegen. Zalm staat er beter voor dan op welk ander moment sinds 
de val van het kabinet. Zijn positie is aan het herstellen bij de LPF- en de VVD-kiezers.
Balkenende stijgt onder vrijwel iedereen, maar het sterkst onder de PvdA-kiezers.
Bos is deze week duidelijk weggezakt. Met name onder de CDA en PvdA kiezers.
Ik denk dat het uitermate onverstandig is om zelf te zeggen niet minister president te willen
worden als de PvdA om die rol geroepen wordt.      
Last but not least. De positie van Marijnissen is nu duidelijk aan het verzwakken.
Ten opzichte van 2 maanden geleden is het over de hele linie bijna 1 punt gezakt.
De score van Herben is vrijwel net zo laag als die van Nawijn was.
Teeven en Ratelband zijn deze week beiden 0.2 gezakt. De score van Teeven is vrijwel
gelijk aan die van Herben. Ratelband scoort 1.5
    kiezer kiezer kiezer kiezer    
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Balkenende            07/10 6.2 7.3 6.6 6.5 4.8
Balkenende            21/10 6.0 7.6 6.2 6.3 4.8
Balkenende            02/12 6.3 7.3 6.3 6.3 5.3
Balkenende            09/12 6.5 7.4 6.5 6.6 5.6
           
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.3 7.5 6.2
Zalm                      21/10 5.6 6.2 4.6 7.1 5.2
Zalm                      02/12 5.3 5.7 5.0 6.6 4.4
Zalm                      09/12 5.5 5.7 5.2 6.9 4.9
           
Bos                       21/10 5.7 5.6 4.5 5.6 7.4
Bos                       02/12 5.8 5.9 4.4 5.2 7.6
Bos                       09/12 5.5 5.2 4.7 5.2 7.1
           
Herben                  21/10 4.1 4.5 5.4 4.2 2.9
Herben                  09/12 3.8 3.7 5.5 3.8 3.4
           
Rosenmoller           07/10 6.2 6.2 4.4 5.9 7.4
Halsema                25/11 5.1 4.8 3.7 4.7 5.9
Halsema                09/12 5.1 4.9 3.6 4.7 6.0
           
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 6.0 6.3 7.3
Marijnissen            21/10 6.3 6.2 5.2 5.7 7.5
Marijnissen            02/12 6.2 6.2 4.8 5.4 6.7
Marijnissen            09/12 5.9 5.6 5.2 5.4 6.4
           
De Graaf               07/10 5.9 5.8 4.7 5.8 6.7
De Graaf               21/10 5.3 5.2 3.9 5.2 6.3
De Graaf               09/12 5.3 5.0 4.3 5.3 5.9