De Stemming van 4 november 2002
In de afgelopen week zien we van dag tot dag grotere verschuivingen
dan voorheen. 
De meeste verschuivingen zien we bij CDA, VVD en SP.
Met name valt op dat de VVD de afgelopen week haar positie ten
opzichte van het CDA versterkt heeft.
SP haalde op 31 oktober 19 zetels, maar nu is dat aantal weer gedaald
naar 17. CDA+VVD staat nu op 75 zetels.
Ook in de komende tijd verwachten we forste verschuivingen.
Peiling politieke voorkeur 4 november 2002
  Verk.  
in zetels Tweede Kamer TK 2002 4/11
 CDA 43 45
 LPF 26 4
 VVD 24 30
PvdA 23 28
 Groen Links 10 12
 SP 9 17
 D66 7 5
 ChristenUnie 4 3
 SGP 2 2
LN 2 1
Lijst Heinsbroek   3
Totaal 150 150
       
Verloop van politieke voorkeur       
  Verk.          
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10 4/11  
 CDA 43 47 43 52 45  
 LPF 26 12 11 3 4  
 VVD 24 26 27 27 30  
 PvdA 23 27 25 28 28  
GrLinks 10 12 14 13 12  
 SP 9 12 15 15 17  
 D66 7 6 7 5 5  
 ChristenUnie 4 5 5 4 3  
 SGP 2 2 2 2 2  
 LN 2 1 1 1 1  
Lijst Heinsbroek         3  
Totaal 150 150 150 150 150  
Electorale potentie van de partijen
Als we bezien welke partijen men een kans geeft in relatie tot de partijen die men stemt dan
zien we interessante verschillen. 
Allereerst kunnen we vaststellen dat de LPF er slecht voor staat (7e plaats).
Bij de andere partijen valt op dat D66 op de vierde plaats staat met 29%, terwijl maar 4% deze
partij zegf te ullen stemmen.
De positie van de PvdA onder de kiezers van CDA, VVD en LPF is niet zo sterk.
Partijen die kans maken op een stem 4 november 2002    
    kiezer kiezer kiezer kiezer
in procenten van: Allen CDA LPF VVD PvdA
 CDA 46% 87% 41% 44% 11%
 LPF 11% 5% 48% 6% 2%
 VVD 41% 47% 47% 92% 10%
 PvdA 31% 20% 7% 15% 94%
GrLinks 25% 12% 3% 8% 56%
 SP 20% 8% 7% 18% 33%
 D66 29% 16% 14% 13% 57%
 ChristenUnie 5% 6% 1% 1% 0%
 SGP 1% 1% 0% 0% 0%
 LN 8% 4% 15% 5% 1%
Lijst Heinsbroek 11% 7% 31% 13% 2%
           
Gewenste regeringscombinatie
Het is evident dat bij de kiezers een combinatie van CDA en VVD de voorkeur geniet.
Dat is zowel goed te merken bij de CDA en VVD kiezers, maar ook bij de LPF kiezers.
Welke partijen in regering na verkiezingen      
    kiezer kiezer kiezer kiezer
in procenten van: Allen CDA LPF VVD PvdA
 CDA 72% 96% 73% 80% 50%
 LPF 11% 5% 42% 6% 2%
 VVD 56% 67% 61% 94% 26%
 PvdA 39% 28% 9% 20% 95%
 Groen Links 24% 15% 4% 8% 48%
 D66 18% 10% 7% 11% 26%
 SP 21% 13% 12% 9% 31%
Vertrouwen in politiek en politici
Het vertrouwen In de politiek blijft laag.
Dit is een fundamenteel probleem en is te zien bij kiezers van allerlei partijen.
Vertrouwen in de politiek          
    kiezer kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA LPF VVD PvdA
21/10 4.8 5.2 4.3 4.9 4.9
28/10 4.6 5.1 4.7 4.7 4.1
11-Apr 4.7 5.1 4.6 4.8 4.3
Het vertrouwen in Balkenende is na een inzinking In oktober weer duidelijk gestegen.
Bij de overige politieke leiders is de score niet meer dan 0.2 verschoven.
Marijnissen is deze week wat teruggevallen (vrijwel zeker In relatie tot zijn opmerkingen over
Prins Bernhard in relatie tot de AH-,medewerkers/
Vertrouwen in bepaalde politici          
  2/9/02 7/10/02 21/10/02 28/10/02 4/11/02
           
Balkenende 6.5 6.2 6.0 6.1 6.6
Verhaagen 5.9 5.8 5.1 5.0 5.3
Nawijn       4.0 4.0
Zalm 6.5 6.6 5.6 5.4 5.6
Van Nieuwenhoven 6.4 5.8 5.5 5.5 5.4
Rosenmoller 6.3 6.2 5.6 5.5 5.5
Marijnissen 6.8 6.8 6.3 6.5 6.3
De Graaf 6.1 5.9 5.3 5.4 5.3
           
           
Het lijkt erop dat met de naderende verkiezingen er een soort polarisatie in de  
scores aan het komen is. De persoon die de "eigen" partij vertegenwoordigd
stijgt wat in cijfer, maar de personen van de andere partijen dalen wat in de
"eigen" scores.
Hoewel Zalm's totaalscore niet veranderd is, blijkt hij het de afgelopen week bij de CDA aanhang
wat slechter te doen en bij de LPF aanhang weer wat beter.
Nawijn scoort slecht. Alleen bij de LPF aanhang doet hij het redelijk.
    kiezer kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Balkenende            07/10 6.2 7.3 6.6 6.5 4.8
Balkenende            21/10 6.0 7.6 6.2 6.3 4.8
Balkenende            4/11 6.6 7.5 6.8 6.6 5.5
           
Zalm                      07/10 6.6 6.8 6.3 7.5 6.2
Zalm                      21/10 5.6 6.2 4.6 7.1 5.2
Zalm                      4/11 5.6 5.8 5.2 7.1 4.9
           
Van Nieuwenhoven 07/10 5.8 5.7 4.5 5.5 6.8
Van Nieuwenhoven 21/10 5.5 5.4 3.8 5.5 7.2
Van Nieuwenhoven 4/11 5.4 5.3 3.8 5.3 7.1
           
Nawijn                   07/10          
Nawijn                   21/10 3.9 4.1 5.5 4.2 2.7
Nawijn                   4/11 4.0 4.0 5.9 4.1 3.0
           
Rosenmoller           07/10 6.2 6.2 4.4 5.9 7.4
Rosenmoller           21/10 5.6 5.5 3.4 5.2 7.3
Rosenmoller           4/11 5.5 5.2 3.2 5.3 7.0
           
Marijnissen            07/10 6.8 6.6 6.0 6.3 7.3
Marijnissen            21/10 6.3 6.2 5.2 5.7 7.5
Marijnissen            4/11 6.2 5.9 5.2 5.7 7.1
           
De Graaf               07/10 5.9 5.8 4.7 5.8 6.7
De Graaf               21/10 5.3 5.2 3.9 5.2 6.3
De Graaf               4/11 5.3 5.1 4.0 5.4 6.2
           
           
Hieronder staan nog een aantal politici die een rol kunnen spelen bij de verkiezingen.
Heinsbroek scoort heel laag, ook bij de LPF aanhang doet hij het matig.  
Bos staat er iets beter voor dan Van Nieuwenhoven.      
           
Vertrouwen in bepaalde politici          
    kiezer kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Heinsbroek  21/10 3.6 3.5 4.9 3.9 2.5
Heinsbroek  4/11 3.4 3.3 5.2 3.8 2.3
Bos            21/10 5.7 5.6 4.5 5.6 7.4
Bos            4/11 5.6 5.5 4.4 5.3 7.3
K.de Vries  21/10 5.2 5.4 3.8 5.2 6.7
K.de Vries  4/11 5.1 5.1 3.8 4.8 6.5