De Stemming van 21 oktober 2002
De peiling van politieke voorkeur is direct na de val van het kabinet amper
veranderd. De verschuivingen in de afgelopen maanden zijn steeds als het
ware ingezet door de daling van de LPF in een aantal fasen. 
De laatste grote daling van de LPF kwam na de afsplitsing van De Jong/Eberhard
en het conflict tussen Wijnschenk met het interim bestuur.
Opmerkelijk is dat nu zowel CDA+VVD als CDA+PvdA een meerderheid
behalen
Peiling politieke voorkeur 23 oktober 2002        
  Verk.  
in zetels Tweede Kamer TK 2002 21/10
 CDA 43 52
 LPF 26 3
 VVD 24 27
PvdA 23 28
 Groen Links 10 13
 SP 9 15
 D66 7 5
 ChristenUnie 4 4
 SGP 2 2
 LN 2 1
Totaal 150 150
       
Verloop van politieke voorkeur         
  Verk.        
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 30/9 21/10  
 CDA 43 47 43 52  
 LPF 26 12 11 3  
 VVD 24 26 27 27  
 PvdA 23 27 25 28  
GrLinks 10 12 14 13  
 SP 9 12 15 15  
 D66 7 6 7 5  
 ChristenUnie 4 5 5 4  
 SGP 2 2 2 2  
 LN 2 1 1 1  
Totaal 150 150 150 150  
Electorale potentie van de partijen
Aan de kiezers is gevraagd van welke partijen ze zich kunnen voorstellen dat
ze daar bij verkiezingen op gaan stemmen. Ook deze tabel laat zien
hoe veel verschuivingen er nog kunnen optreden!
Partijen die kans maken op een stem          
    kiezer kiezer kiezer kiezer
in procenten van: Allen CDA LPF VVD PvdA
 CDA 44% 90% 47% 54% 13%
 LPF 11% 1% 37% 8% 1%
 VVD 38% 45% 44% 90% 10%
 PvdA 31% 15% 8% 12% 92%
GrLinks 27% 7% 4% 6% 56%
 SP 21% 9% 6% 17% 35%
 D66 28% 11% 15% 9% 53%
 ChristenUnie 6% 14% 2% 2% 0%
 SGP 3% 4% 1% 2% 0%
 LN 8% 7% 18% 6% 2%
Andere partij 3% 2% 11% 2% 1%
Totaal 220% 205% 193% 208% 263%
           
Gewenste regeringscombinatie
CDA en VVD zijn de partijen waarvan de kiezer het liefst willen dat ze in de regering zitten.
De PvdA scoort duidelijk lager doordat CDA, VVD en LPF kiezers minder graag deze partij
in de regering zien.
Welke partijen in regering na verkiezingen          
    kiezer kiezer kiezer kiezer
in procenten van: Allen CDA LPF VVD PvdA
 CDA 64% 96% 69% 69% 38%
 LPF 23% 11% 72% 16% 1%
 VVD 54% 57% 67% 98% 25%
 PvdA 41% 25% 12% 26% 97%
 Groen Links 25% 11% 5% 8% 48%
 D66 25% 16% 10% 13% 41%
 SP 17% 10% 10% 3% 22%
Vertrouwen in politiek en politici
Cruciaal in de komende periode is het vertrouwen dat de kiezer heeft in politiek en politici.
Tot aan de verkiezingen wordt dit wekelijks gevolg.
Het vertrouwen in de politiek is erg laag.  En die lage score is te zien bij de aanhang van
alle partijen, maar is bij de aanhang van de LPF nog lager.
Vertrouwen in de politiek          
    kiezer kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA LPF VVD PvdA
  4.8 5.2 4.3 4.9 4.9
Omdat we deze vraag niet voorheen gesteld hadden is er niet vast te stellen in welke mate
dit vertrouwen in de afgelopen periode gedaald of gestegen is.
Ten aanzien van de meeste politici heeft die meting wel plaatsgevonden.
En de resultaten zijn opvallend. Allereerst de score van de sleutelfiguren op dit moment.
Ook hier valt allereerst op hoe laag in feite de scores zijn.
Alleen Balkenende en Marijnissen scoren een 6. 
Vertrouwen in bepaalde politici          
    kiezer kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Balkenende 6.0 7.6 6.2 6.3 4.8
Verhaagen 5.1 6.3 4.9 5.5 4.4
Herben 4.1 4.5 5.4 4.2 2.9
Nawijn 3.9 3.9 5.6 4.3 2.7
Heinsbroek 3.6 3.5 5.0 4.0 2.5
Zalm 5.6 6.2 4.6 7.1 5.2
Van Nieuwenhoven 5.5 5.4 3.8 5.5 7.2
Bos 5.7 5.6 4.5 5.6 7.4
De Vries 5.2 5.4 3.8 5.2 6.7
Rosenmoller 5.6 5.5 3.4 5.2 7.3
Marijnissen 6.3 6.2 5.2 5.7 7.5
De Graaf 5.3 5.2 3.9 5.2 6.3
Door de val van het kabinet is het vertrouwen in alle politici gedaald. 
Alleen Balkenende en Marijnissen zijn in 6 weken tijd niet bijna 1 punt gedaald.
Ontwikkeling van vertrouwen in bepaalde politici      
  2/9/02 7/10/02 21/10/02
       
Balkenende 6.5 6.2 6.0
Verhaagen 5.9 5.8 5.1
Herben     4.1
Zalm 6.5 6.6 5.6
Van Nieuwenhoven 6.4 5.8 5.5
Rosenmoller 6.3 6.2 5.6
Marijnissen 6.8 6.8 6.3
De Graaf 6.1 5.9 5.3
Het is interessant om vast te stellen waar die dalingen in korte periode vandaan komen
En dan zien we dat het erop lijkt dat, doordat er snel verkiezingen komen ,
de kiezers meer vanuit een partijpolitieke invalshoek naar de politici kijken
Vooral bij de LPF-kiezers zijn grote dalingen vast te stellen (vooral bij Zalm).
Bij de andere politici zien we de polarisatie tussen kiezers van verschillende partijen, toeslaan
Ontwikkeling van vertrouwen in bepaalde politici          
    kiezer kiezer kiezer kiezer
  Allen CDA LPF VVD PvdA
Balkenende                07/10 6.2 7.3 6.6 6.5 4.8
Balkenende                21/10 6.0 7.6 6.2 6.3 4.8
           
Zalm                            07/10 6.6 6.8 6.3 7.5 6.2
Zalm                            21/10 5.6 6.2 4.6 7.1 5.2
           
Van Nieuwenhoven   07/10 5.8 5.7 4.5 5.5 6.8
Van Nieuwenhoven   21/10 5.5 5.4 3.8 5.5 7.2
           
Rosenmoller              07/10 6.2 6.2 4.4 5.9 7.4
Rosenmoller             21/10 5.6 5.5 3.4 5.2 7.3
           
Marijnissen               07/10 6.8 6.6 6.0 6.3 7.3
Marijnissen               21/10 6.3 6.2 5.2 5.7 7.5
           
De Graaf                   07/10 5.9 5.8 4.7 5.8 6.7
De Graaf                  21/10 5.3 5.2 3.9 5.2 6.3