De Stemming van 14 oktober 2002
De kiezers zijn steeds meer op drift geraakt.
Niet alleen is de LPF weggezakt naar nog minder dan 20% van haar verkiezingsuitslag,
maar ook bij de andere partijen worden de kiezers steeds beweeglijker.
Opmerkelijk is dat in de afgelopen week de positie van het CDA versterkt is ten koste
van die van de VVD.
CDA en VVD tezamen hebben inmiddels 77 zetels.
De drie linkse partijen winnen gezamenlijk 15 zetels, met de SP als grootste winnaar.
Opmerkelijk is tevens dat D66 blijft wegzakken.
Peiling politieke voorkeur 14 oktober 2002    
  Verk.  
in zetels Tweede Kamer TK 2002 14/10
 CDA 43 51
 LPF 26 4
 VVD 24 26
 PvdA 23 28
 Groen Links 10 14
 SP 9 15
 D66 7 5
 ChristenUnie 4 4
 SGP 2 2
LN 2 1
Totaal 150 150
       
Verloop van politieke voorkeur      
  Verk.        
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 16/9 30/9 14/10
 CDA 43 47 47 43 51
 LPF 26 12 13 11 4
 VVD 24 26 25 27 26
 PvdA 23 27 27 25 28
GrLinks 10 12 12 14 14
 SP 9 12 11 15 15
 D66 7 6 7 7 5
 ChristenUnie 4 5 5 5 4
 SGP 2 2 2 2 2
LN 2 1 1 1 1
Totaal 150 150 150 150 150
       
Vertrouwen in het kabinet Balkenende  
De laatste twee weken zakt het vertrouwen in het kabinet fors weg. Van een niveau van 4.8
via 4.3 is het nu gedaald naar 4.0.    
Opmerkelijk daarbij is dat van de regeringspartijen met name de aanhang van de VVD
een zeer lage score vertoont.
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
2/9 4.8 5.6 6.1 5.0 3.1
14/10 4.0 4.8 5.5 4.2 2.4
Vertrouwen in de Minister President
Ook het vertrouwen in de Minister-President is aan het dalen.
Van een score van 6.5 is het gedaald naar 6.0. Toch is hij nog de hoogst scorende in de
regering.
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
2/9 6.5 7.6 6.8 6.7 5.2
14/10 6.0 7.4 6.4 6.2 4.4
Oordeel over afzonderlijke ministers
In feite toornt Balkenende hoog uit boven de andere ministers van het kabinet.
Terwijl Heinsbroek het een hele tijd nog vrij goed deed, lijkt het erop dat de LPF
er alles aan doet om datgene wat nog enigszins scoort af te breken.
Niet alleen is hij fors gedaald bij de best scorende ministers (van 30% naar 22%), maar bij
de slechtst scorende ministers is hij veruit de koploper (van 28 naar 48%)
De afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat ook Bomhoff hoog op de lijst van
slechts scorende ministers is terechtgekomen (38% vindt hem het slecht doen).
Ministers uit het kabinet Balkenende die het goed doen    
2/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Jan Peter Balkenende 67 88 68 71 42
Herman Heinsbroek 30 32 57 34 9
Hilbrand Nawijn 23 24 53 23 3
Piet Hein Donner 22 29 25 21 11
Niemand 22 9 11 18 44
14/10/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Jan Peter Balkenende 61 89 72 63 29
Herman Heinsbroek 22 21 50 27 0
Jaap de Hoop Scheffer 21 36 21 24 8
Piet Hein Donner 19 29 27 22 7
Niemand 25 9 11 24 48
Ministers uit het kabinet Balkenende die het slecht doen    
2/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Hilbrand Nawijn 37 29 10 36 67
Herman Heinsbroek 28 24 8 24 54
Eduard Bomhoff 24 15 11 23 45
Niemand 40 48 55 40 17
14/102002   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Herman Heinsbroek 48 42 22 41 76
Hilbrand Nawijn 40 25 10 39 66
Eduard Bomhoff 38 36 15 42 57
Niemand 23 24 37 24 12
Verwachte levensduur van het kabinet
De afgelopen twee weken is het pessimisme over de levensduur van het kabinet
fors gestegen. Nog maar 14% denkt dat ze het eind van de rit halen (was 6 weken
geleden nog 24%)
Inmiddels denkt 67% der Nederlanders dat ze de volgende zomer niet halen.
Dit was zes weken geleden nog 42%.
Verwachte levensduur van het kabinet  
       
  2/9 7/10 14/10
Ze blijven 4 jaar zitten 24 17 14
Ze vallen in 2005 1 1 0
.. in 2004 9 4 6
. de 2e helft van 2003 24 19 13
. de 1e helft van 2003 35 45 45
. de 2e helft van 2002 7 14 22
Totaal 100 100 100
Vertrouwen in fractievoorzitters
Marijnissen staat al een tijdje fier aan kop. Hij scoort eigenlijk over de hele linie
voldoende. Zalm scoort het best bij de regeringsparijten, maar wat minder bij de oppositie.
Rosenmoller doet het slecht bij de LPF aanhang, maar bij de rest scoort hij voldoende.
Van Nieuwenhoven doet het in feite redelijk over de hele linie. Zelfs de PvdA aanhang scoort
niet hoog.
Ten slotte scoort Wijnschenk dramatisch slecht, ook bij de aanhang van de LPF.
Mate van vertrouwen in de fractievoorzitters      
14/10/2002   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Marijnissen 6.9 6.5 5.8 6.7 7.5
Zalm 6.5 6.8 6.3 7.5 5.9
Rosenmoller 6.3 6.0 4.4 6.4 7.6
De Graaf 6.1 5.8 4.8 6.2 6.5
Van Nieuwenhoven 6.0 5.9 4.8 6.0 7.0
Verhagen 5.8 6.7 5.7 5.9 5.0
Wijnschenk 3.4 3.6 4.5 3.3 2.1