De Stemming van 30 september 2002
In de week na de Algemene Beschouwingen brak er ruzie uit binnen zowel
de PvdA als de LPF. Beide partijen veranderen echter in de peiling van politieke voorkeur
niet. Wel zien we een verzwakking van het CDA en een verdere groei van SP en Groen Links
Peiling politieke voorkeur 30 september 2002    
  Verk.  
in zetels Tweede Kamer TK 2002 30/9
 CDA 43 43
 LPF 26 11
 VVD 24 27
 PvdA 23 25
 Groen Links 10 14
 SP 9 15
 D66 7 7
 ChristenUnie 4 5
 SGP 2 2
LN 2 1
Totaal 150 150
       
Verloop van politieke voorkeur      
  Verk.          
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 9/9 16/9 23/9 30/9
 CDA 43 47 45 47 45 43
 LPF 26 12 14 13 11 11
 VVD 24 26 25 25 27 27
 PvdA 23 27 27 27 25 25
GrLinks 10 12 13 12 13 14
 SP 9 12 11 11 14 15
 D66 7 6 7 7 7 7
 ChristenUnie 4 5 5 5 5 5
 SGP 2 2 2 2 2 2
LN 2 1 1 1 1 1
Totaal 150 150 150 150 150 150
       
Vertrouwen in het kabinet Balkenende  
Het vertrouwen in het kabinet blijft laag.    
Dat is zeer opmerkelijk voor een kabinet dat net begint.  
Zelfs de LPF kiezers beginnen lager te scoren.  
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
30 september 2002 4.7 5.6 6.2 5.0 3.2
Vertrouwen in de Minister President
Het vertrouwen in de Minister President is duidelijk hoger dan voor het kabinet
in 't geheel. Er lijkt een licht dalende trend te zijn.
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
30 september 2002 6.1 7.4 6.6 6.6 4.7
Oordeel over afzonderlijke ministers
Op de vraag welke ministers men het goed vindt doen en welke slecht komen
zeer uitgesproken antwoorden, waarbij de verschillen tussen de kiezers van de
verschillende partijen zeer groot is. Met name betreft dat de LPF ministers.
Inmiddels is Nawijn aan het zakken, terwijl Donner aan het stijgen is.
Ministers uit het kabinet Balkenende die het goed doen    
30/9   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Jan Peter Balkenende 63 93 60 69 40
Herman Heinsbroek 29 34 56 32 7
Hilbrand Nawijn 23 22 55 24 2
Piet Hein Donner 23 31 34 26 13
Niemand 22 5 14 10 38
Ministers uit het kabinet Balkenende die het slecht doen    
30/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Hilbrand Nawijn 38 32 10 37 62
Herman Heinsbroek 39 29 12 34 65
Eduard Bomhoff 23 13 10 19 27
Niemand 28 41 43 27 11
       
Verwachte levensduur van het kabinet
Men is zeer pessimistisch over de zittingsduur van dit kabinet.
70% denkt dat dit kabinet 2004 niet haalt.
Verwachte levensduur van het kabinet  
           
  2/9 9/9 16/9 23/9 30/9
Ze blijven 4 jaar zitten 24 21 20 20 24
Ze vallen in 2005 1 2 2 2 2
.. in 2004 9 9 9 8 5
. de 2e helft van 2003 24 27 24 27 26
. de 1e helft van 2003 35 36 39 37 37
. de 2e helft van 2002 7 5 6 6 5
Totaal 100 100 100 100 99