De Stemming van 23 september 2002
In de week van de Algemene Beschouwingen zijn er duidelijke verschuivingen.
De LPF zakt verder weg. CDA, VVD en PvdA winnen daardoor 2 a 3 zetels.
Maar vooral valt op de verdere stijging van de SP. Inmiddels is het de 4e partij van Nederland.
Peiling politieke voorkeur 23 september 2002    
  Verk.  
in zetels Tweede Kamer TK 2002 23/9
 CDA 43 45
 LPF 26 11
 VVD 24 27
 PvdA 23 25
 Groen Links 10 13
 SP 9 14
 D66 7 7
 ChristenUnie 4 5
 SGP 2 2
LN 2 1
Totaal 150 150
       
Verloop van politieke voorkeur      
  Verk.        
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9 9/9 16/9 23/9
 CDA 43 47 45 47 45
 LPF 26 12 14 13 11
 VVD 24 26 25 25 27
 PvdA 23 27 27 27 25
GrLinks 10 12 13 12 13
 SP 9 12 11 11 14
 D66 7 6 7 7 7
 ChristenUnie 4 5 5 5 5
 SGP 2 2 2 2 2
LN 2 1 1 1 1
Totaal 150 150 150 150 150
       
Vertrouwen in het kabinet Balkenende  
Het vertrouwen in het kabinet blijft laag.    
Dat is zeer opmerkelijk voor een kabinet dat net begint.  
Zelfs de LPF kiezers beginnen lager te scoren.  
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
16 september 2002 4.8 5.8 5.8 5.0 3.4
Vertrouwen in de Minister President
Het vertrouwen in de Minister President is duidelijk hoger dan voor het kabinet
in 't geheel. Er lijkt een licht dalende trend te zijn.
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
16 september 2002 6.2 7.4 6.6 6.4 5.0
Oordeel over afzonderlijke ministers
Op de vraag welke ministers men het goed vindt doen en welke slecht komen
zeer uitgesproken antwoorden, waarbij de verschillen tussen de kiezers van de
verschillende partijen zeer groot is. Met name betreft dat de LPF ministers.
Inmiddels is Nawijn aan het zakken, terwijl Donner aan het stijgen is.
Ministers uit het kabinet Balkenende die het goed doen    
23/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Jan Peter Balkenende 62 87 64 65 38
Herman Heinsbroek 26 24 49 34 6
Piet Hein Donner 24 36 32 30 11
Hilbrand Nawijn 18 24 39 24 6
Niemand 24 9 17 17 39
Ministers uit het kabinet Balkenende die het slecht doen    
23/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Hilbrand Nawijn 42 35 16 34 70
Herman Heinsbroek 41 41 14 35 62
Eduard Bomhoff 23 19 11 18 30
Niemand 29 32 47 30 14
       
Verwachte levensduur van het kabinet
Men is zeer pessimistisch over de zittingsduur van dit kabinet.
70% denkt dat dit kabinet 2004 niet haalt.
Verwachte levensduur van het kabinet  
         
  2/9 9/9 16/9 23/9
Ze blijven 4 jaar zitten 24 21 20 20
Ze vallen in 2005 1 2 2 2
.. in 2004 9 9 9 8
. de 2e helft van 2003 24 27 24 27
. de 1e helft van 2003 35 36 39 37
. de 2e helft van 2002 7 5 6 6
Totaal 100 100 100 100