De Stemming van 16 september 2002
De afgelopen weken is de politieke voorkeur weinig verschoven.
De LPF blijft op groot verlies staan.
Peiling politieke voorkeur 16 september 2002    
  Verk.  
in zetels Tweede Kamer TK 2002 16/9/02
 CDA 43 47
 LPF 26 13
 VVD 24 25
 PvdA 23 27
 Groen Links 10 12
 SP 9 11
 D66 7 7
 ChristenUnie 4 5
 SGP 2 2
LN 2 1
Totaal 150 150
       
Vertrouwen in het kabinet Balkenende  
Het vertrouwen in het kabinet blijft zeer laag.    
Dat is zeer opmerkelijk voor een kabinet dat net begint.  
Het kabinet lijkt alleen van de LPF kiezers te zijn.  
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
16 september 2002 4.8 5.8 6.4 5.0 3.2
           
Vertrouwen in de Minister President
Het vertrouwen in de Minister President is duidelijk hoger dan voor het kabinet
in 't geheel. Er lijkt een licht dalende trend te zijn.
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
16 september 2002 6.4 7.5 6.8 6.4 4.9
Oordeel over afzonderlijke ministers
Op de vraag welke ministers men het goed vindt doen en welke slecht komen
zeer uitgesproken antwoorden, waarbij de verschillen tussen de kiezers van de
verschillende partijen zeer groot is. Met name betreft dat de LPF ministers.
Ministers uit het kabinet Balkenende die het goed doen    
16/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Jan Peter Balkenende 62 86 67 63 33
Herman Heinsbroek 28 25 62 34 10
Hilbrand Nawijn 26 19 63 32 6
Jaap de Hoop Scheffer 24 33 21 27 11
Niemand 22 10 11 13 49
Ministers uit het kabinet Balkenende die het slecht doen    
16/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Hilbrand Nawijn 42 36 5 34 72
Herman Heinsbroek 49 45 10 36 70
Eduard Bomhoff 22 14 7 23 43
Niemand 25 29 48 29 11
Voor de ministers Nawijn en Heinsbroek zien we snelle veranderingen in het oordeel
Terwijl Nawijn het bij alle kiezers slechter doet, is het oordeel onder de LPF kiezers steeds
positiever. In de onderstaande grafiek is het oordeel van de LPF en PvdA kiezers
tegen elkaar afgezet.
Bij Heinsbroek zien we een vergelijkbaar patroon als bij Nawijn.
Zijn positie is de afgelopen week duidelijk slechter geworden.
In twee weken is het aandeel kiezers dat hem een slechte minister vindt
met 20% gestegen. PvdA kiezers zien hem absoluut niet zitten.
Verwachte levensduur van het kabinet  
       
  2/9 9/9 16/9
Ze blijven 4 jaar zitten 24 21 20
Ze vallen in 2005 1 2 2
.. in 2004 9 9 9
. de 2e helft van 2003 24 27 24
. de 1e helft van 2003 35 36 39
. de 2e helft van 2002 7 5 6
Totaal 100 100 100