Peiling politieke voorkeur 9 september 2002    
  Verk.    
in zetels Tweede Kamer TK 2002 2/9/02 9/9/02
 CDA 43 47 45
 LPF 26 12 14
 VVD 24 26 25
 PvdA 23 27 27
 Groen Links 10 12 13
 SP 9 12 11
 D66 7 6 7
 ChristenUnie 4 5 5
 SGP 2 2 2
 LN 2 1 1
Totaal 150 150 150
       
In de afgelopen week is voor het eerst sinds de verkiezingen de LPF gestegen.
Dat gaat ten koste van CDA en VVD, die tot nu toe hadden geprofiteerd van het wegzakken van de LPF
Uit de volgende tabellen blijkt waardoor dit gekomen is.
Vertrouwen in het kabinet Balkenende        
rapportcijfers   Stemgedrag TK 2002  
10 is zeer goed, 1 is zeer slecht Allen CDA LPF VVD PvdA
2 september 2002 4.7 5.6 6.0 5.0 3.1
9 september 2002 4,8 5,7 5,8 5,1 3.1
Het vertrouwen in de regering is fractioneel gestegen. Het verschil is niet significant.
Ministers uit het kabinet Balkenende die het goed doen    
2/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Jan Peter Balkenende 67 88 69 70 42
Herman Heinsbroek 29 26 54 35 9
Hilbrand Nawijn 22 22 49 22 3
Niemand 22 10 12 18 44
9/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Jan Peter Balkenende 63 93 57 69 35
Herman Heinsbroek 28 32 52 31 7
Hilbrand Nawijn 24 21 57 32 3
Niemand 23 5 13 16 46
In de afgelopen week is de sterke positie van Balkenende wat verzwakt.
Het meest opvallend is echter het feit dat de LPF kiezers duidelijk positiever zijn gaan 
oordelen over Nawijn.
Nawijn is inmiddels bij deze kiezers gestegen van 49 naar 57% en staat hiermee gelijk aan 
Balkenende.
Ministers uit het kabinet Balkenende die het slecht doen    
2/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Hilbrand Nawijn 39 33 11 39 68
Herman Heinsbroek 29 25 8 24 53
Eduard Bomhoff 25 14 12 24 45
Niemand 39 48 56 37 17
9/9/02   Stemgedrag TK 2002  
in procenten van Allen CDA LPF VVD PvdA
Hilbrand Nawijn 42 33 16 40 66
Herman Heinsbroek 36 23 16 31 64
Eduard Bomhoff 22 12 15 25 36
Niemand 33 49 45 38 13
Aan de andere kant zien we dat steeds meer mensen Nawijn en Heinsbroek het slecht vinden doen.
Met name de positie van Heinsbroek is daarbij verslechterd. Bij VVD en PvdA kiezers is het aandeel
dat hem een slechte minister vinden met circa 10% gestegen.
Ook zijn er steeds meer LPF kiezers die deze ministers de kwalificatie "slecht" geven.
Ongetwijfeld zijn dat LPF kiezers van mei 2002 die nu een keuze op een andere partij hebben laten vallen.