Conferentie Europes Normen en Waarden
In Den Haag start vandaag een conferentie van de EU over Europese Normen en Waarden. Wat vindt Nederland daarvan?
Vandaag start in Den Haag een Europese conferentie over normen en waarden in Europa. Denkt u dat er op dit moment binnen de EU sprake is van min of meer gemeenschappelijke Normen en Waarden?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 20% 18% 25% 22% 19% 14% 16% 26%
   Nee 73% 66% 71% 74% 76% 78% 75% 65%
   Weet niet/Geen mening 7% 16% 4% 4% 6% 8% 9% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Welke woorden beschrijven volgens u het beste de in de EU geldende Normen en Waarden?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Vrijheid 55% 53% 61% 56% 67% 57% 38% 52%
   Democratie 52% 42% 58% 50% 70% 56% 41% 56%
   Gelijkheid 30% 23% 33% 26% 32% 29% 29% 41%
   Sociaal 25% 19% 27% 25% 22% 30% 24% 21%
   Betrokkenheid 23% 20% 33% 21% 15% 25% 16% 22%
   Solidariteit 19% 12% 25% 14% 14% 24% 15% 24%
   Christelijk 13% 12% 12% 21% 21% 8% 9% 5%
   Broederschap 6% 5% 6% 4% 8% 6% 8% 8%
   Geen van deze 16% 17% 13% 15% 6% 14% 29% 22%
   Weet niet/Geen antwoord 9% 11% 5% 10% 11% 8% 12% 9%
Total 247% 213% 272% 242% 265% 258% 221% 259%
Denkt u dat deze conferentie wat zal opleveren waar de burgers wat aan hebben?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 12% 8% 14% 20% 12% 8% 6% 6%
   Nee 71% 81% 74% 52% 63% 80% 83% 88%
   Weet niet/Geen mening 17% 11% 12% 28% 25% 11% 11% 6%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u het een goed initiatief van Premier Balkenende om deze conferentie te organiseren?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 46% 43% 49% 71% 44% 29% 26% 23%
   Nee 43% 45% 39% 24% 39% 56% 62% 62%
   Weet niet/Geen mening 12% 13% 12% 5% 17% 16% 12% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%