Prepensioen
De regering is met voorstellen gekomen om het systeem van prepensioen te individualiseren. Wat denken de Nederlanders daar van?
Op dit moment is er een regeling waarbij de meeste mensen tussen de 45 en 60 jaar extra premie betaalt om te financieren voor je 65e met pensioen te kunnen. Dit is gebaseerd op het solidariteitsprincipe, zoals ook de AOW is geregeld. Vindt u het een goed principe dat de uitkering die men krijgt onafhankelijk is van de premie die men heeft betaald. Of vindt u dat de uitkering die men krijgt rechtstreeks gekoppeld dient te zijn aan de premie die men betaald heeft?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Uitkering onafhankelijk van premie 31% 31% 18% 21% 23% 46% 71% 43%
   Uitkering koppelen aan premie 57% 60% 78% 62% 71% 42% 29% 41%
   Weet niet/Geen antwoord 12% 8% 4% 17% 6% 13% 0% 16%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Het voorstel van de regering is dat in de toekomst men de keuze krijgt om premie voor dat prepensioen te betalen en dan een uitkering te krijgen gekoppeld aan die premie, of dat men geen premie betaalt en dan ook geen pre-pensioen uitkering krijgt. Vindt u dat een goed voorstel dat mensen zelf kunnen kiezen wat ze gaan doen of vindt u dat het solidariteitsprincipe gehandhaafd zou moeten blijven?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Goed voorstel 51% 59% 73% 54% 70% 26% 15% 31%
   Solidariteitsprincipe zou gehandhaafd moeten blijven 38% 33% 20% 26% 22% 63% 80% 57%
   Weet niet/Geen antwoord 11% 9% 7% 19% 8% 11% 6% 13%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Stel dat u zelf de keuze krijgt om 15 tot 20 jaar extra premie te betalen en dan een prepensioen kunt krijgen, zodat u eerder dan uw 65e met werken kunt stoppen, of dat u geen extra premie hoeft te betalen, maar dan ook niet eerder met werken kunt stoppen. Welke keuze zou u maken?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Premie betalen om eerder te kunnen stoppen 62% 73% 64% 61% 77% 70% 67% 72%
   Geen premie betalen, zodat ik niet eerder kan stoppen 22% 18% 22% 20% 15% 17% 10% 16%
   Weet niet/Geen antwoord 16% 8% 14% 20% 9% 13% 24% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%