Wilders en VVD
De VVD-fractie en het VVD-kamerlid Geert Wilders hebben problemen. Dat zou kunnen leiden tot het uittreden van het kamerlid uit de VVD-fractie. Wat denkt Nederland over deze kwestie?
Plaatsing op de schaal van uiterst links (1) naar uiterst rechts (7)
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
  Geert Wilders 6,2 5,6 5,7 6,0 6,4 6,3 6,1 6,6
  VVD 5,1 4,5 4,8 5,0 5,5 5,4 5,7 5,6
  zelf 4,0 5,5 5,0 4,6 3,6 2,9 2,4 2,4
Vindt u dat een fractievoorzitter van een kamerlid mag eisen dat hij zich ten aanzien van bepaalde onderwerpen zich conformeert aan het standpunt van de meerderheid van de fractie?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 54% 46% 58% 49% 65% 57% 56% 69%
   Nee 36% 45% 36% 45% 27% 32% 35% 27%
   Weet niet/Geen mening 10% 9% 6% 6% 8% 11% 9% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u het terecht dat Van Aarsten Wilders tot de orde roept ten aanzien van zijn opereren als kamerlid?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 52% 26% 54% 56% 64% 56% 52% 64%
   Nee 31% 62% 35% 35% 15% 24% 27% 25%
   Weet niet/Geen mening 18% 12% 12% 9% 21% 20% 21% 11%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u dat Wilders door Van Aartsen uit de VVD-fractie gezet moet worden als hij zich niet wil conformeren aan de meerderheid van de fractie?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 35% 26% 30% 30% 51% 48% 47% 54%
   Nee 46% 65% 57% 56% 36% 33% 33% 35%
   Weet niet/Geen mening 19% 10% 13% 14% 13% 20% 20% 11%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u dat Wilders zelf moet besluiten de VVD-fractie te verlaten?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 41% 46% 30% 43% 34% 48% 57% 51%
   Nee 36% 35% 52% 40% 40% 25% 19% 32%
   Weet niet/Geen mening 23% 19% 18% 17% 27% 27% 23% 18%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Stel dat Wilders uit de fractie stapt en zelf aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen als onafhankelijke kandidaat zou deelnemen, hoe zeker is het dat u dan een stem op hem zult uitbrengen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Zeker 2% 13% 2% 4% 0% 1% 0% 0%
   Waarschijnlijk wel 5% 15% 12% 4% 0% 2% 0% 0%
   Ik moet er nog goed over nadenken 10% 21% 19% 13% 7% 3% 6% 2%
   Waarschijnlijk niet 14% 15% 17% 22% 11% 5% 8% 4%
   Zeker niet 63% 30% 39% 55% 79% 81% 77% 94%
   Weet niet/Geen mening 6% 8% 10% 3% 3% 8% 9% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zou u willen dat Wilders met andere conservatieve groepen/personen een nieuwe conservatieve partij opricht?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 19% 44% 27% 26% 22% 9% 8% 6%
   Nee 54% 31% 46% 59% 55% 67% 61% 80%
   Weet niet/Geen mening 26% 26% 27% 16% 24% 24% 31% 14%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%