Commissie kostenoverschrijding
De commissie die de kostenoverschrijdingen van Betuwelijn en HSL onderzoekt is met het getuigenverhoor begonnen. Nederland heeft daar geen al te hoge pet van op.
Gisteren is het onderzoek gestart van de Tweede Kamer naar de overschrijdingen van de kosten van de Betuwelijn en de Hoge Snelheids Lijn. Wie denkt u dat de grootste schuld heeft aan die forse overschrijdingen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   De ambtenaren 36% 34% 35% 44% 37% 36% 38% 28%
   De ministers 23% 26% 26% 17% 22% 21% 34% 30%
   De bouwers 17% 13% 18% 15% 30% 16% 13% 21%
   De Tweede Kamer 15% 18% 12% 14% 2% 14% 5% 18%
   Weet niet/Geen mening 11% 10% 10% 10% 10% 13% 10% 3%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Welke van de volgende personen, die verantwoordelijk zijn geweest voor het Ministerie Verkeer en Waterstaat vindt u de belangrijkste verantwoordelijke voor de kostenproblemen met de Betuwelijn?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Tineke Netelenbos 13% 14% 18% 21% 11% 5% 9% 12%
   Annemarie Jorritsma 5% 5% 2% 5% 5% 7% 3% 9%
   Neelie Kroes 5% 5% 4% 2% 7% 8% 11% 0%
   Hanja May-Weggen 4% 3% 12% 1% 3% 3% 8% 6%
   Roelf de Boer 1% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 0%
   Alle vijf 47% 50% 32% 48% 51% 51% 52% 42%
   Geen van deze 5% 7% 7% 10% 2% 1% 3% 0%
   Weet niet/Geen mening 21% 17% 25% 13% 21% 24% 14% 31%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Denkt u dat de Betuwelijn een positief effect zal hebben voor de economie van Nederland?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 35% 19% 39% 45% 26% 35% 14% 38%
   Nee 49% 65% 51% 42% 50% 49% 68% 46%
   Weet niet/Geen mening 16% 16% 10% 13% 24% 16% 18% 17%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meerdere keren is er sinds de start van de bouw van de Betuwelijn erop aangedrongen het project af te blazen. Vindt u het een juiste beslissing destijds om het project toch af te maken?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 41% 27% 47% 50% 38% 38% 24% 29%
   Nee 43% 62% 46% 38% 47% 42% 62% 48%
   Weet niet/Geen mening 16% 11% 7% 12% 16% 20% 14% 23%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Uit onderzoek van een Deense professor blijkt dat het vrijwel altijd zo gaat dat bij grote infrastructurele projecten voor de overheid de werkelijke kosten beduidend hoger worden dan gesteld werd bij het moment van goedkeuring door de politiek. Denkt u dat de Kamerleden bij hun beslissing destijds om de Betuwelijn te bouwen wel wisten dat de kosten fors overschreden zouden worden?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 79% 84% 78% 84% 81% 79% 82% 59%
   Nee 12% 7% 12% 12% 14% 14% 8% 28%
   Weet niet/Geen mening 9% 10% 11% 4% 6% 7% 11% 12%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%