Afschaffing PC-Prive-project
De regering heeft per onmiddellijke ingang het PC-Prive project afgeblazen. Wat vond Nederland van dit project en wat vindt men van het afblazen?
Een ander onderwerp: het PC-Prive project. Heeft u in de afgelopen jaren deelgenomen aan een PC-Prive project?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 20% 25% 23% 25% 15% 22% 18% 9%
   Nee 80% 74% 77% 75% 85% 77% 82% 91%
   Weet niet/geen mening 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Als het PC-Prive project er niet was geweest wat had u dan gedaan ten aanzien van de aankoop van een PC?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ik zou dan toch een computer gekocht hebben met (ongeveer) dezelfde prijs 35% 15% 41% 50% 25% 25% 17% 27%
   Ik zou dan toch een computer gekocht hebben, maar met een lagere prijs 15% 11% 10% 10% 13% 20% 23% 42%
   Ik zou mijn computer later hebben vervangen 28% 10% 28% 29% 52% 31% 34% 17%
   Ik zou langer gewacht hebben met het kopen van mijn eerste computer 16% 50% 15% 9% 10% 21% 23% 14%
   Ik zou geen computer gehad hebben 5% 15% 6% 2% 0% 4% 3% 0%
   Weet niet/geen mening 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Aan wie komt een PC-Prive project vooral ten goede, denkt u?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Vooral aan mensen met de laagste inkomens 16% 22% 16% 8% 3% 27% 25% 14%
   Aan iedereen 54% 56% 57% 58% 65% 43% 39% 53%
   Vooral aan mensen met de hoogste inkomens 24% 18% 22% 30% 28% 24% 30% 29%
   Weet niet/Geen mening 6% 4% 5% 3% 4% 6% 5% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bent u het eens met de beslissing van het kabinet om het PC-Prive project dit jaar te stoppen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 39% 40% 44% 54% 50% 25% 18% 29%
   Nee 54% 59% 49% 43% 43% 68% 69% 66%
   Weet niet/Geen mening 7% 1% 7% 3% 8% 7% 14% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kent u mensen in uw omgeving, die minder gebruik maken van een computer en internet, dan ze eigenlijk zouden willen, om financiele redenen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 53% 58% 44% 49% 51% 63% 70% 48%
   Nee 42% 37% 53% 48% 43% 33% 30% 47%
   Weet niet/Geen mening 5% 5% 3% 3% 6% 4% 0% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u dat de overheid mensen met lage inkomens op een bepaalde manier zou moeten helpen om een computer aan te schaffen en van internet gebruik te maken?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 63% 58% 43% 57% 65% 79% 80% 84%
   Nee 29% 35% 50% 38% 31% 14% 13% 14%
   Weet niet/Geen mening 7% 8% 7% 6% 4% 7% 7% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
In Belgie is men bezig om het openbaar vervoer te betalen vanuit de belasting en geen kosten meer te rekenen voor het gebruik ervan. Dus de belastingbetaler betaalt het openbaar vervoer volledig. Vindt u dat een goede aanpak?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 60% 58% 50% 59% 77% 59% 82% 80%
   Nee 34% 30% 44% 39% 18% 34% 11% 13%
   Weet niet/Geen mening 6% 12% 6% 2% 6% 7% 8% 7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Zou u het een goed plan vinden als het gebruik van internet, gratis wordt gemaakt en de kosten worden betaald door de belastingbetalers?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 39% 47% 32% 39% 40% 41% 49% 52%
   Nee 57% 42% 63% 61% 60% 53% 36% 40%
   Weet niet/Geen mening 5% 11% 5% 0% 0% 6% 15% 8%