Mobiliteitsplan
Het kabinet is voornemens een mobiliteitsplan in te dienen, waarbij ernaar gestreefd wordt in 2020 een situatie bereikt te hebben waarbij in 95% van de gevallen de reistijd nooit met 50% wordt overschreden van de reistijd onder normale omstandigheden. Wat vindt men hiervan?
Hoe vaak staat u zelf in een file?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Vrijwel dagelijks 9% 12% 12% 8% 18% 9% 4% 2%
   Regelmatig 12% 13% 19% 14% 10% 10% 8% 4%
   Af en toe 27% 33% 33% 24% 29% 28% 11% 21%
   Vrijwel nooit 50% 40% 36% 55% 44% 53% 77% 66%
   Weet niet/Geen mening 1% 2% 0% 0% 0% 1% 0% 7%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Denkt u dat het mogelijk is om beleid te ontwikkelen waardoor files op den duur vrijwel verdwijnen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 37% 47% 46% 39% 21% 29% 40% 43%
   Nee 58% 48% 50% 57% 79% 62% 56% 55%
   Weet niet/Geen mening 5% 5% 5% 5% 0% 10% 5% 2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Denkt u dat het mogelijk is om beleid te ontwikkelen waardoor files op den duur niet groter worden dan ze nu zijn?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 71% 82% 73% 75% 71% 69% 58% 69%
   Nee 22% 13% 20% 19% 22% 22% 32% 20%
   Weet niet/Geen mening 8% 5% 7% 6% 7% 8% 10% 11%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sommigen stellen voor een bepaalde prijs te gaan rekenen voor het gebruik van snelwegen op de drukke momenten. Daarmee zouden files worden verminderd. Vindt u dat een goed voorstel?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 23% 2% 22% 13% 27% 21% 34% 62%
   Nee 72% 93% 74% 79% 71% 75% 65% 38%
   Weet niet/Geen mening 5% 5% 4% 8% 2% 5% 2% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
In haar nieuwe plan heeft de overheid 40 miljard euro gereserveerd voor aanleg en verbreding van snelwegen tot 2020. Vindt u dat te weinig, te veel geld of juist voldoende?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Te weinig 13% 19% 24% 10% 11% 12% 6% 3%
   Teveel 27% 21% 10% 15% 26% 32% 54% 82%
   Voldoende 31% 29% 37% 40% 33% 24% 29% 5%
   Weet niet/Geen mening 29% 32% 29% 35% 30% 32% 11% 10%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bij het bekendmaken van de plannen is gesteld dat de doelstelling is dat in 2020 er zekerheid zal zijn over de maximale reistijd. Een rit mag maximaal 50% langer duren dan het geval zou zijn als er weinig verkeer is. Dat zal in 95% van de keer dat de rit wordt afgelegd het geval moeten zijn. Vindt u het belangrijk dat er een doelstelling komt waar een maximale reistijd wordt gegeven, zodat men weet hoe laat men minimaal van huis weg moet?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja, dat is belangrijk 55% 64% 66% 63% 48% 45% 50% 25%
   Nee, dat is niet belangrijk 33% 27% 24% 23% 47% 41% 36% 61%
   Weet niet/Geen mening 12% 9% 10% 13% 5% 15% 14% 15%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Denkt u dat de aangegeven doelstelling in 2020 door de overheid gehaald zal worden?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 11% 5% 13% 17% 3% 5% 9% 4%
   Nee 72% 81% 71% 62% 85% 80% 84% 87%
   Weet niet/Geen mening 17% 14% 17% 21% 12% 15% 7% 9%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%