Turkije in de EU
De discussie over het toelaten van Turkije tot de EU zal dit najaar weer gaan spelen. Dus tijd om vast te stellen wat de Nederlanders van vinden.
Een ander onderwerp: Al een tijdje wordt gesproken over de toetreding van Turkije tot de EU. Wat is uw oordeel over dat onderwerp?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ik ben er voor dat Turkije tot de EU toetreed 27% 7% 27% 23% 35% 30% 35% 68%
   Ik ben er tegen dat Turkije tot de EU toetreed 57% 78% 66% 67% 41% 51% 50% 20%
   Het maakt me niet zoveel uit 16% 15% 8% 11% 24% 19% 15% 11%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om hier voor te zijn (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Het is economische goed voor Nederland en de EU 30% 39% 39% 37% 58% 30% 11% 14%
   Turkije zal zich dan meer aan de EU aanpassen 64% 86% 69% 63% 64% 66% 54% 39%
   Het zal de veiligheid van Europa doen vergroten 39% 63% 47% 44% 32% 45% 30% 30%
   Alle Europese landen hebben in principe het recht om toe te treden tot de EU 56% 35% 31% 45% 34% 63% 79% 75%
   Weet niet/Geen mening 1% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0%
Total 190% 223% 187% 191% 189% 204% 173% 158%
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om hier tegen te zijn (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Het is slecht voor de economie van Nederland en de EU 48% 47% 49% 54% 24% 34% 42% 32%
   Het zal de immigratie van Turken naar Nederland sterk doen toenemen 51% 66% 60% 50% 8% 42% 41% 44%
   Het zal het gevaar op terrorisme binnen Europa verhogen 28% 43% 26% 31% 0% 22% 15% 26%
   Turkije is vooral islamitisch en past dus niet goed bij de EU 66% 79% 64% 66% 37% 60% 49% 34%
   Turkije is geen Europees land 64% 72% 78% 61% 72% 54% 54% 59%
   Weet niet/Geen mening 5% 1% 0% 8% 4% 6% 13% 12%
Total 263% 307% 277% 269% 145% 217% 213% 208%
Stel dat de partij van uw politieke voorkeur een ander standpunt heeft dan u inzake dit onderwerp, neemt u dat dan die partij kwalijk of maakt het u weinig uit?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Neem die partij kwalijk 44% 67% 48% 48% 37% 34% 35% 40%
   Maakt me weinig uit 49% 28% 46% 47% 58% 58% 61% 52%
   Weet niet/Geen mening 8% 5% 6% 6% 5% 8% 4% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Stel dat er een grote meerderheid binnen de EU is voor de toetreding van Turkije. Vindt u dan dat Nederland ook voor moet stemmen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 35% 13% 31% 30% 45% 46% 42% 65%
   Nee 55% 81% 66% 57% 41% 48% 51% 31%
   Weet niet/Geen mening 9% 6% 3% 13% 14% 6% 7% 4%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Binnen de VVD zijn er nogal wat uitgesproken tegenstanders ten aanzien van de toetreding van Turkije tot de EU. Vindt u het goed van de VVD om zich in te spannen dat de Nederlandse regering zich uitspreekt tegen de toetreding van Turkije tot de EU?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja, goed 54% 82% 72% 55% 36% 50% 43% 19%
   Nee, niet goed 26% 9% 19% 23% 40% 32% 39% 67%
   Weet niet/Geen mening 20% 8% 8% 22% 24% 19% 18% 14%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%