WAO-ers in Marokko
NOVA heeft begin augustus een reportage uitgezonden over Marokkanen die langdurig in de WAO zitten, al weer lang in Marokko wonen en onlangs werden herkeurd. 30% werd alsnog goedgekeurd of ten dele goedgekeurd. Opvallend was dat NOVA het accent legde op de problemen waar de Marokkanen in waren terecht gekomen door de herkeuring, terwijl de kijker vooral iets anders zag: Marokkanen die aan het begin van de zeventiger jaren een korte tijd in Nederland hadden gewerkt en sindsdien in Marokko van een uitkering hebben geleefd. Van een van deze persoon werd een prachtig huis getoond. Met welk gevoel bleven de kijkers achter?
Wat wilde NOVA volgens u aan de kaak stellen?
verticaal gepercenteerd naar Hebben het item gezien Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Dat het erg is dat deze Marokkanen zolang in de WAO zitten 44% 59% 49% 45% 29% 35% 34% 40%
 Dat het erg is dat de langdurige WAO-ers in Marokko alsnog weer goedgekeurd worden 34% 30% 41% 23% 32% 38% 42% 24%
 Dat de Marokkaanse keuringsarts antisemitische uitingen heeft gedaan 31% 19% 27% 33% 34% 32% 29% 21%
 Dat het erg is dat er geen werk meer is voor deze Marokkanen nu ze weer goedgekeurd zijn 24% 7% 18% 12% 40% 32% 21% 47%
 Weet niet/Geen mening 9% 15% 10% 19% 23% 4% 22% 4%
Total 143% 131% 144% 132% 158% 141% 147% 136%
In de reportage werd gesteld dat 30% van de langdurige WAO-ers woonachtig in Marokko alsnog goedgekeurd zijn. In de reportage werden een viertal personen getoond, die alsnog waren goedgekeurd. Vindt u het onrechtvaardig dat deze mensen nu goedgekeurd zijn en geen inkomsten meer genieten?
verticaal gepercenteerd naar Hebben het item gezien Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 31% 15% 26% 28% 27% 28% 46% 36%
 Nee 62% 80% 68% 60% 73% 57% 41% 64%
 Weet niet/Geen mening 8% 5% 7% 12% 0% 15% 13% 0%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u dat Marokkaanse WAO-ers in het algemeen te hard worden aangepakt, te zacht of juist goed?
verticaal gepercenteerd naar Hebben het item gezien Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
q25::Vindt u dat Marokkaanse WAO-ers in het algemeen te hard worden aangepakt, te zacht of juist goed?  Te hard 11% 0% 1% 0% 25% 21% 26% 22%
 Juist goed 31% 27% 24% 36% 43% 35% 21% 30%
 Te zacht 48% 70% 73% 55% 27% 28% 33% 18%
 Weet niet/geen mening 10% 3% 2% 10% 5% 16% 20% 31%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Uit de reportage bleek dat de Marokkaanse WAO-ers aan het begin van de zeventiger jaren enkele jaren in Nederland hadden gewerkt en sindsdien in de WAO zaten. Toen u die reportage zag had u toen het gevoel dat deze mensen rechtmatig jarenlang van hun WAO 
verticaal gepercenteerd naar Hebben het item gezien Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
q26::Uit de reportage bleek dat de Marokkaanse WAO-ers aan het begin van de zeventiger jaren enkele jaren in Nederland hadden gewerkt en sindsdien in de WAO zaten. Toen u die reportage zag had u toen het gevoel dat deze mensen rechtmatig jarenlang van hun  Ja 14% 10% 9% 2% 14% 14% 21% 23%
 Nee 77% 90% 87% 91% 86% 77% 67% 68%
 Weet niet/Geen mening 9% 0% 4% 7% 0% 9% 12% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Wat is het belangrijkste gevoel dat u zelf overhield aan de reportage?
verticaal gepercenteerd naar Hebben het item gezien Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
Wat is het belangrijkste gevoel dat u zelf overhield aan de reportage?  Marokkaanse WAO-ers, die weer in Marokko wonen, worden onrechtvaardig aangepakt 3% 0% 0% 0% 0% 7% 19% 25%
 Hoe is het mogelijk dat iemand na enkele jaren in Nederland gewerkt heeft vervolgens meer dan 30 jaar in Marokko van een WAO uitkering heeft kunnen leven? 86% 100% 92% 97% 91% 76% 54% 58%
 Allebei in even grote mate 9% 0% 8% 3% 9% 13% 21% 9%
 Weet niet/geen mening 2% 0% 0% 0% 0% 4% 6% 8%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%