Ophangen foto's van dieven
Op verschillende plaatsen hangen winkeliers foto's op van mensen die in hun winkel hebben gestolen. Daarover ontstaat steeds meer discussie en ook een rechtszaak. Wat vindt Nederland?
Inmiddels zijn er een aantal winkeliers die foto's ophangen van personen die in de winkel wat gestolen hebben. Vindt u zoiets toelaatbaar?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 74% 91% 89% 80% 58% 64% 60% 49%
   Nee 21% 9% 10% 17% 42% 32% 33% 38%
   Weet niet/Geen mening 4% 0% 1% 4% 0% 4% 7% 13%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
In Amsterdam is een sigarenwinkelier die foto's ophangt van personen die in zijn winkel gestolen hadden. Daaronder bevond zich een 79-jarige vrouw, die zoals later bleek dement was. Hij heeft toen direct de foto weggehaald. De familie van de vrouw heeft een rechtszaak tegen die winkelier aangespannen om een schadevergoeding te krijgen. Vindt u dat terecht van deze familie?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 33% 18% 23% 31% 44% 40% 41% 37%
   Nee 62% 77% 73% 67% 43% 54% 49% 53%
   Weet niet/Geen mening 6% 5% 4% 2% 14% 6% 10% 10%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Vindt u dat die winkelier de foto van deze vrouw wel of niet had mogen ophangen?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Hij mocht het wel 50% 68% 62% 50% 30% 41% 39% 32%
   Hij mocht het niet 43% 27% 29% 43% 67% 54% 51% 52%
   Weet niet/Geen mening 7% 5% 9% 7% 4% 5% 11% 15%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
In sommige landen plaatst de politie foto's van personen die frequent de wet overtreden op internet. Vindt u dat dit in Nederland ook zou moeten gaan gebeuren?
verticaal gepercenteerd naar Allen Stemgedrag Tweede Kamer 2003
LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks
   Ja 78% 92% 92% 84% 64% 70% 69% 55%
   Nee 18% 8% 7% 12% 32% 27% 23% 37%
   Weet niet/geen mening 4% 0% 2% 4% 4% 3% 8% 8%
Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%