Aanpak werkeloosheid
Naar aanleiding van de voorstellen van de PvdA over werkeloosheid is vastgesteld of de Nederlanders meer vertrouwen hebben in de aanpak van de PvdA om de werkeloosheid te bestrijden dan de regering.
Reactie op het voorstel om werkenden een extra belastingkorting te geven van 500 euro.
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP  GrLinks
Voor 67% 78% 81% 56% 60% 74% 63% 57%
Tegen 26% 19% 17% 34% 31% 21% 27% 23%
Weet niet/Geen mening 7% 3% 2% 10% 10% 5% 9% 20%
Bestrijding van de werkeloosheid in Nederland met de PvdA in de regering
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP  GrLinks
 Met de PvdA erbij beter 39% 14% 8% 11% 49% 82% 57% 73%
Maakt niet uit of de PvdA in de regering zit 28% 36% 39% 39% 31% 13% 22% 16%
 Met de PvdA erbij slechter 23% 41% 42% 40% 17% 1% 7% 2%
 Weet niet/Geen mening 10% 10% 11% 10% 3% 4% 14% 9%