Hulp uit de Bijstand
Zalm heeft voorgesteld om van personen die in de Bijstand zitten te kunnen eisen dat ze werkzaamheden gaan uitvoeren als hulp in de huishouding. Met name zou dat dan ervoor kunnen zorgen dat verpleegkundigen minder huishoudelijk werk hoeven te doen en meer datgene waar ze voor zijn opgeleid.
Voor het voorstel van Zalm
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks Links-Rechts Index
Eens 60% 72% 81% 72% 49% 43% 29% 38%
Oneens 34% 23% 15% 21% 47% 51% 66% 58%
 Weet niet/Geen mening 6% 5% 4% 7% 4% 7% 6% 3% 59
Eens met het principe dat van mensen in de bijstand een tegenprestatie voor de samenleving gevraagd mag worden
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks Links-Rechts Index*
Eens   79% 84% 88% 88% 69% 68% 55% 66%
Oneens 18% 15% 9% 11% 25% 28% 35% 31%
Weet niet/Geen mening 3% 1% 3% 2% 7% 4% 10% 4% 35
Als mensen weigeren dan mag in hun uitkering gekort worden.
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks Links-Rechts Index*
Ja 68% 82% 87% 78% 56% 52% 47% 45%
Nee 25% 14% 10% 13% 35% 40% 50% 48%
 Weet niet/geen mening 7% 4% 4% 9% 9% 8% 3% 6% 54
Mensen in de bijstand zullen positief op dit voorstel reageren.
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks Links-Rechts Index*
Eens 13% 17% 20% 12% 19% 9% 16% 18%
Oneens 76% 70% 74% 74% 71% 76% 77% 73%
 Weet niet/Geen mening 12% 13% 6% 14% 10% 15% 7% 9% 2
Mensen uit de bijstand die dat werk doen zullen goed werk leveren
in procenten van Allen LPF VVD CDA D66 PvdA SP GrLinks Links-Rechts Index*
Eens 32% 30% 39% 34% 29% 22% 31% 29%
Oneens 46% 50% 38% 41% 47% 57% 47% 51%
 Weet niet/Geen mening 23% 20% 23% 25% 24% 21% 22% 21% 8
* Naarmate het verschil in beantwoording tussen LPF/CDA/VVD en PvdA/SP/Groen Links groter is wordt de Links-Rechts Index hoger