Premiers
Naar aanleiding van de discussies rondom het functioneren van Balkenende is er onderzoek gedaan hoe het oordeel is over de voormalige premiers,
Welke premier was de beste
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Ruud Lubbers 30% 53% 11% 36% 28% 13% 14% 14%
 Wim Kok 30% 14% 55% 23% 14% 27% 48% 50%
 Joop den Uyl 14% 1% 27% 4% 15% 42% 30% 10%
 Dries van Agt 9% 16% 1% 11% 15% 3% 0% 3%
 Geen van deze 10% 9% 2% 18% 20% 9% 3% 8%
 Weet niet/Geen mening 7% 8% 4% 10% 7% 7% 5% 15%
Rapportcijfers Premiers
  Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Ruud Lubbers 6,7 7,3 6,5 6,8 6,1 6,1 6,4 6,2
 Wim Kok 6,5 5,9 7,5 6,1 4,9 6,7 7,5 7,2
 Dries van Agt 6,1 6,8 5,8 6,1 6,1 5,4 5,0 5,5
 Joop den Uyl 6,0 5,1 7,3 4,6 4,7 7,3 7,5 5,8
Jan Peter Balkenende 4,2 5,8 3,1 4,8 3,9 2,7 3,2 4,2
Oordeel over Kok verandert sinds zijn aftreden
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Positiever 12% 9% 19% 12% 7% 11% 19% 10%
Hetzelfde 52% 49% 53% 48% 49% 49% 72% 61%
Negatiever 33% 42% 25% 39% 44% 37% 10% 29%
 Weet niet/Geen antwoord 3% 0% 3% 2% 0% 3% 0% 0%
Kan zich voorstellen dat Balkenende in de komende jaren weer gaat stijgen
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Ja 49% 78% 21% 64% 44% 28% 25% 36%
Nee 49% 20% 77% 35% 53% 72% 70% 64%
 Weet niet/Geen antwoord 2% 2% 2% 1% 2% 0% 5% 0%
Premierkeuze Balkenende - Fortuyn
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Balkenende 41% 58% 40% 28% 1% 38% 55% 40%
 Fortuyn 43% 33% 35% 62% 99% 45% 15% 35%
 Weet niet/Geen antwoord 16% 9% 25% 10% 0% 17% 30% 25%