Ontmoedigingsbeleid Kinderen Verstandelijk Gehandicapten
Staatssecretaris Ross heeft aangekondigd een ontmoedigingsbeleid te willen voeren ten aanzien van het 
kinderen krijgen door verstandelijk gehandicapten. De vraag is of Nederland dat ook vindt en of er nog
meer ontmoedigd moet worden?
Reactie op voorstel voor ontmoedigingsbeleid kinderwens van verstandelijke gehandicapten
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Terecht 75% 82% 69% 88% 82% 65% 61% 73%
Niet gaan doen 18% 16% 19% 10% 14% 26% 27% 23%
 Weet niet/Geen mening 7% 3% 12% 3% 4% 9% 12% 5%
Mag ook een ontmoedigingsbeleid gevoerd worden ten aanzien van andere groepen
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Ja 54% 55% 46% 74% 74% 46% 33% 47%
 Nee 35% 36% 43% 20% 16% 46% 45% 28%
 Weet niet/Geen mening 12% 10% 11% 7% 10% 8% 22% 25%
Ontmoedigingen van het krijgen van meer dan 2 kinderen via de kinderbijslag
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Ja 40% 35% 35% 54% 63% 33% 53% 32%
 Nee 56% 63% 61% 42% 29% 65% 43% 68%
 Weet niet/Geen mening 4% 2% 4% 4% 8% 3% 4% 0%