Salaris Ministers
De commissie Dijkstal heeft in haar rapport aanbevolen dat het salaris van Ministers op termijn aanzienlijk moet worden verhoofd. De Nederlanders hebben daar een andere mening over.
De Ministers verdienen te weinig
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Ja 31% 41% 24% 47% 26% 14% 22% 45%
 Nee 63% 55% 72% 45% 71% 82% 76% 44%
 Weet niet/Geen mening 6% 4% 4% 8% 2% 5% 2% 11%
Gemiddeld x .000 122 128 112 136 121 106 116 148
Juiste salaris voor een Minister
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 minder dan 100.000 euro per jaar 22% 17% 23% 15% 29% 43% 10% 10%
 Tussen 100.000 en 140.000 euro per jaar 37% 30% 41% 36% 45% 38% 65% 33%
 Tussen 140.000 en 180.000 euro per jaar 19% 24% 17% 22% 11% 12% 18% 24%
 Tussem 180.000 en 220.000 euro per jaar 9% 12% 4% 17% 7% 2% 1% 19%
 Meer dan 220.000 euro per jaar 4% 6% 4% 5% 5% 1% 0% 10%
 Weet niet/Geen mening 8% 10% 11% 5% 4% 4% 7% 5%
Gemiddeld x .000 122 128 112 136 121 106 116 148
Percentage dat de Minister President meer moet verdienen dan de andere Ministers.
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Geen verschil 14% 3% 20% 9% 20% 31% 16% 12%
 Tussen 1 en 10 39% 39% 43% 32% 42% 38% 49% 31%
 Tussen 11 en 20 22% 18% 21% 34% 17% 23% 27% 37%
 Tussen 21 en 30 15% 27% 8% 13% 15% 7% 8% 16%
Meer dan 30 6% 8% 5% 8% 5% 1% 0% 3%
 Weet niet/Geen mening 3% 5% 4% 4% 1% 1% 0% 0%
Gemiddeld  10 12 8 11 9 7 9 11
Het salaris van de Ministers moet geleidelijk naar boven gebracht worden.
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Ja 36% 46% 28% 50% 27% 21% 26% 39%
 Nee 57% 47% 65% 43% 70% 73% 72% 53%
 Weet niet/Geen mening 8% 7% 7% 8% 3% 6% 1% 9%
Bij aantreden van een volgend kabinet direct enkele tientallen procenten verhogen
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Ja 25% 28% 19% 40% 19% 10% 19% 37%
 Nee 69% 65% 77% 55% 78% 88% 76% 52%
 Weet niet/Geen mening 6% 7% 3% 5% 3% 2% 5% 10%
Als salaris niet verhoogd wordt dan zullen soms aangezochte mensen weigeren
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
 Ja 41% 42% 32% 54% 29% 41% 33% 40%
 Nee 52% 49% 59% 42% 67% 51% 61% 50%
 Weet niet/Geen mening 8% 9% 9% 4% 5% 8% 5% 11%
Als salaris wel verhoogd wordt dan moet de wachtgeldregeling verlaagd worden
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Nee 17% 29% 12% 17% 7% 7% 17% 22%
Ja 80% 68% 84% 80% 93% 91% 82% 79%
 Weet niet/Geen mening 3% 3% 4% 3% 1% 2% 1% 0%
Als salaris wel verhoogd wordt dan moet de pensioenregeling verlaagd worden
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Nee 23% 33% 15% 24% 11% 11% 20% 23%
Ja 73% 62% 80% 75% 87% 88% 80% 70%
 Weet niet/Geen mening 4% 5% 5% 2% 2% 1% 0% 7%