Nederwiet
Er is voorgesteld de Nederwiet in de coffeeshops te verbieden, of de Nederwiet met een te hoog gehalte aan  werkzame bestandsdelen. Vindt Nederland dat ook?
Reactie op het gedogen van soft drugs in coffeeshops
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Voor 56% 40% 70% 58% 41% 76% 94% 74%
Tegen 39% 56% 23% 38% 54% 22% 6% 25%
 Weet niet/geen mening 5% 4% 7% 4% 5% 2% 0% 2%
Nederwiet met een hoog gehalte aan werkzame stoffen niet meer gedogen
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Voor 56% 73% 45% 58% 62% 32% 23% 57%
Tegen 37% 25% 46% 34% 31% 62% 63% 28%
 Weet niet/geen mening 7% 2% 9% 8% 8% 7% 14% 14%
Verbieden van de verkoop van alle Nederwiet in coffeeshops
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Voor 43% 59% 30% 46% 51% 26% 8% 25%
Tegen 53% 35% 66% 50% 47% 71% 92% 75%
 Weet niet/geen mening 4% 6% 4% 4% 2% 3% 0% 0%