Ontruimingen en bommeldingen                            
In Nederland vinden er steeds regelmatiger ontruimingen plaats na bommeldingen of verdachte pakketten. Wat is de mening van Nederland hierover?
Reactie op de diverse ontruimingen
in procenten van Allen
 Te snel plaatsvinden 20%
 Terecht dat dergelijke voorzorgen worden genomen 78%
 Weet niet/Geen mening 2%
 Nee, niet gezien 19%
Reactie op nieuwe ontruiming
in procenten van Allen
 Dat is zeker loos alarm, wat een drukte voor niets 12%
 Het is vrijwel zeker loos alarm, maar het is goed dat men voorzorgsmaatregelen neemt 66%
 Het zou best iets kunnen zijn. 21%
 Daar is zeker wat loos 1%
Eigen reactie op verdacht pakje
in procenten van Allen
 Doorlopen 24%
 Naar de doos lopen, het bekijken en dan als ik het verdacht vind rapporteren 25%
 Naar de doos lopen, het openmaken en dan als ik het verdacht vind rapporteren 2%
 Direct iemand van de mensen van NS aldaar waarschuwen 41%
 De politie bellen 2%
 Weet niet/Geen mening 5%
Bang voor aanslag in Nederland
in procenten van Allen
 Ja 46%
 Nee 47%
 Weet niet/Geen mening 8%
Kans dat er een grote aanslag in Nederland zal plaatsvinden
in procenten van Allen
 Ja, kans is groot 24%
 Ja, maar de kans is niet zo groot 52%
 Nee, de kans is klein 22%
 Nee, vrijwel uitgesloten 2%