Bijzetting Juliana                            
Nederland volgde de bijzetting massaal en heeft ook een duidelijke mening over het meest emotionele moment.
Bijzetting op de televisie gezien
in procenten van Allen
 Ja, (vrijwel) helemaal 26%
 Ja, een deel 27%
 Nee, maar wel later een samenvatting gezien, 28%
 Nee, niet gezien 19%
Meest emotionele moment van bijzetting
in procenten van Allen
 Het moment waarop de dochters met Prins Bernhard en Pieter de grafkelder ingingen 40%
 Het moment waarop de kist de grafkelder in werd gedragen 16%
 Het zingen van Prinses Christina 5%
 Het aansteken van de kaarsen door de kleinkinderen 3%
 Het moment waarop de kist de kerk werd ingedragen 2%
 Het zingen van het Wilhelmus 2%
 De rede van de dominee 2%
 Tijdens de laatste rijtocht 0%
 Geen 11%
 Weet niet/Geen mening 17%
 Een ander moment, nl. 2%