Jomanda
Jomanda heeft 6 maanden niet gesproken. Nu ze weer wel spreekt is vastgesteld hoeveel mensen waarde hechten aan wat ze zegt.
Hecht waarde aan woorden van Jomanda
in procenten van Allen
Ja 4%
Nee 93%
 Weet niet/Geen mening 3%