Strijd Politie - OM
Er is commotie ontstaan tussen twee commissarissen van politie en de top van het OM. De Nederlanders hebben daar een duidelijke mening over.
Moet de politie een rol spelen bij het adviseren van burgers en bedrijven op het gebied van preventie.
in procenten van Allen
Ja 88%
Nee 9%
 Weet niet/Geen mening 3%
Heeft De Wijkerslooth geen gevoel voor politiewerk?
in procenten van Allen
Ja 53%
Nee 14%
 Weet niet/Geen mening 33%
Mag De Wijkerslooth artikelen schrijven met opmerkingen over de politie.
in procenten van Allen
Ja 54%
Nee 27%
 Weet niet/Geen mening 20%
Politiecommissarissen mogen in het openbaar kritiek leveren op het OM.
in procenten van Allen
Ja 61%
Nee 35%
 Weet niet/Geen mening 14%
Rapportcijfer over het vertrouwen dat men heeft ten aanzien van de bestrijding van de criminaliteit in Nederland
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
OM 5,0 5,0 5,2 4,7 4,1 4,9 5,9 5,0
Politie 5,6 5,8 5,6 5,1 4,4 5,5 5,9 5,4
Nederlandse regering 4,8 5,7 4,3 4,7 3,6 4,0 5,0 4,6