Zwangerschap Staatssecretaris
Gisteren is het voor het eerste gebeurd dat een bewindsvrouw een baby kreeg. Zij zal tot mei haar functie niet uitoefenen. Vinden Nederlanders dat een bewindspersoon, die vier jaar zit, drie maanden vrijaf kan nemen om de reden van zwangerschap?
Een bewindsvrouw moet ervoor zorgen dat ze tijdens haar aanstelling niet zwanger wordt, of de functie niet aannemen.
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Eens 25% 27% 23% 29% 52% 19% 16% 20%
Oneens 73% 72% 74% 67% 43% 80% 84% 80%
Weet niet/geen antwoord 2% 1% 3% 4% 5% 1% 0% 0%