Hoofddoekjes dragen in openbare ambten
In Rotterdam wordt gesproken over een voorstel inzake het voorstel van Leefbaar Rotterdam het dragen van hoofddoekjes door ambenaren te verbieden.
Oordeel over verbod voor ambtenaren om o.a. hoofddoekjes te dragen                
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Voor 63% 74% 45% 80% 94% 39% 26% 65%
Tegen 32% 23% 48% 18% 5% 57% 67% 29%
Weet niet/geen antwoord 5% 4% 6% 2% 1% 4% 7% 6%
Vindt u dat functionarissen in de rechterlijke macht hoofddoekjes e.d. mogen dragen.                
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Ja 18% 10% 26% 6% 4% 39% 45% 12%
Nee 80% 88% 71% 93% 96% 61% 55% 86%
Weet niet/Geen mening 2% 2% 3% 1% 1% 0% 0% 2%
Vindt u dat onderwijzend personeel in openbare scholen hoofddoekjes e.d. mag dragen.                
in procenten van Allen CDA PvdA VVD LPF SP GrLinks D66
Ja 26% 16% 38% 11% 5% 54% 68% 31%
Nee 72% 84% 60% 88% 94% 45% 31% 59%
Weet niet/Geen mening 3% 0% 2% 1% 1% 2% 1% 9%