Overplaatsing Gevangenisdirecteuren
Er is commotie ontstaan over de overplaatsing van twee gevangenisdirecteuren die kritiek hadden op de aanpak van het Ministerie van Justitie. Er is ook een debat over geweest in de Tweede Kamer. Wat vindt Nederland inmiddels?
Alles overziende heeft Donner gelijk om deze twee directeuren over te plaatsen        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 28% 47% 12% 43%
Nee 39% 26% 59% 24%
Weet niet/geen antwoord 33% 27% 29% 33%
Donner heeft het recht om deze twee directeuren over te plaatsen.        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 47% 57% 36% 62%
Nee 31% 23% 43% 17%
Weet niet/Geen mening 22% 20% 21% 20%
De discussie lijkt te gaan over de aanpak van gevangenen in relatie tot de terugkomst in de samenleving. Staat u erachter dat het Ministerie van Justitie minder aandacht en geld wil besteden aan de terugkeer van gevangenen in de samenleving.        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 40% 43% 37% 53%
Nee 46% 45% 52% 31%
Weet niet/Geen mening 14% 12% 11% 16%
Is voor de aanpak in de VS dat als men drie keer veroordeeld wordt voor langer dan 6 maanden dat men dan levenslang krijgt.        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 53% 64% 43% 61%
Nee 43% 33% 55% 35%
Weet niet/Geen mening 3% 3% 2% 4%