Mandaat Soldaten Irak
In deze zomer loopt het mandaat af waarmee de Nederlandse soldaten in irak actief zijn. Het kabinet lijkt ervoor te zijn dit mandaat te verlengen. Nederlanders ook?
Voor verlenging van het mandaat        
in procenten van Allen CDA PvdA VVD
Ja 36% 49% 27% 51%
Nee 55% 45% 65% 40%
Weet niet/geen antwoord 8% 6% 8% 9%