Eigen risico in de gezondheidszorg
In het kader van de discussie rondom de bezuinigingen in de gezondheidszorg is er nu een plan om een noclaimsysteem te gaan toepassen. Zijn de Nederlanders hier voor?
Houding ten opzichte van een noclaim korting in de gezondheidszorg  
in procenten van Allen
Ja 33%
Nee 62%
Weet niet/geen antwoord 5%
Moet de huisarts ook in dit systeem van noclaim korting worden opgenomen?  
in procenten van Allen
Ja 22%
Nee 42%
Weet niet/Geen mening 36%