Toekomst Leefbaar
Uit onderzoek in Rotterdam blijkt dat Leefbaar Rotterdam een groot deel van haar aanhang is kwijtgeraakt. De vraag is wat nog de aantrekkingskracht is van het begrip "Leefbaar".
De situatie in Rotterdam is de laatste twee jaar in het algemeen:  
in procenten van Allen
verbeterd 27%
hetzelfde gebleven 25%
verslechterd 10%
Weet niet/geen antwoord 39%
Wordt de kleine criminaliteit in Rotterdam beter bestreden dan in andere groten steden?  
in procenten van Allen
Ja 26%
Nee 30%
Weet niet/Geen mening 44%
In Rotterdam wordt beter naar de burgers geluisterd dan in andere grote steden?  
in procenten van Allen
Ja 26%
Nee 36%
Weet niet/Geen mening 38%
Eens met de conclusie van Sorensen dat Leefbaar Rotterdam niet de krediet krijgt van de verbeteringen in Rotterdam.  
in procenten van Allen
Ja 26%
Nee 27%
Weet niet/Geen mening 47%
Leefbaar in de naam van een partij heeft een negatieve waarde.  
in procenten van Allen
Ja 48%
Nee 36%
Weet niet/Geen mening 16%
Kan zich voorstellen op een lokale partij te stemmen bij de volgende verkiezingen  
in procenten van Allen
Ja 45%
Nee 46%
Weet niet/Geen mening 9%