Ruuddewild.nl
Tijdens de uitzending van Ruuddewild.nl van 2 maart 2004 is er onderzoek gepresenteerd dat gehouden is onder 3 FM luisteraars en de luisteraars naar het programma Ruuddewild.nl
  3 FM luisteraars
Luistert u wel eens naar Ruuddewild.nl op 3 FM  Ja 70%
 Nee 28%
 Weet niet/Geen mening 3%
Total 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars
Hoe vaak luistert u naar dat programma?  Vrijwel dagelijks 15% 69%
 Enkele keren per week 16% 21%
 Een keer per week 13% 7%
 Minder dan een keer per week 28% 3%
nooit 28% 0%
Total 100% 100%
  3 FM luisteraars
Wat is de reden dat u niet naar Ruuddewild.nl luistert?  Ik luister nooit op dat tijdstip naar de radio 56%
 Ik vind het geen leuk programma 30%
 Weet niet/Geen mening 14%
Total 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Hier volgen een aantal kwalificaties van Ruud de Wild. Kunt u aangeven welke ervan volgens u op hem slaan?  Grappig 54% 71% 8%
 Vakman 42% 66% 5%
 Kennis van muziek 45% 61% 6%
 Melig 41% 50% 21%
 Grof 43% 50% 39%
 Flauw 39% 28% 76%
 Intelligent 18% 24% 4%
 IJdel 24% 19% 37%
 Geldwolf 18% 17% 39%
 Overloper 13% 16% 18%
 Aantrekkelijk 5% 10% 0%
 Zwak 11% 6% 35%
Total 352% 416% 285%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Ruud de Wild gaat in de zomer over naar Radio 538. Bent u van plan hem daar te beluisteren. Zo ja; hoe frequent denkt u dan te gaan luisteren?  Nee 42% 44% 88%
 Vrijwel dagelijks 9% 19% 0%
 Enkele keren per week 16% 15% 5%
 Een keer per week 6% 2% 0%
 Minder dan een keer per week 16% 7% 4%
 Weet niet/Geen mening 11% 13% 3%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Vindt u dat op Radio 538 het programma ook Ruuddewild.nl moet gaan heten, of zou u het beter vinden dat het een andere naam krijgt.  Deze naam houden 30% 45% 14%
 Andere naam geven 31% 29% 26%
 Weet niet/Geen mening 39% 26% 59%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Hoe is uw gevoel over de overgang van Ruud de Wild naar Radio 538  Positief 9% 12% 1%
 Neutraal 61% 56% 46%
 Negatief 19% 28% 34%
 Weet niet/Geen mening 11% 4% 20%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Vindt u dat aan het nieuwe programma van Ruud de Wild ook een vrouw moet meedoen?  Ja 28% 36% 20%
 Nee 19% 14% 16%
 Weet niet/Geen mening 53% 49% 64%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Zou u het toejuichen als Ruud de Wild een eigen politieke partij zou oprichten?  Ja 3% 4% 0%
 Nee 89% 91% 91%
 Weet niet/Geen mening 8% 6% 9%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Welke kans heeft een eventuele partij van Ruud de Wild op uw stem?  Groot 1% 2% 0%
 Vrij groot 1% 2% 0%
 Groot noch klein 3% 3% 0%
 Vrij klein 7% 11% 0%
 Heel klein 81% 73% 99%
 Weet niet/Geen mening 7% 10% 1%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Vindt u dat tijdens het radioprogramma ruuddewild.nl teveel gepraat wordt, te weinig gepraat wordt of dat het praten en muziek in goede balans is?  Teveel gepraat 41% 26% 75%
 Te weinig gepraat 2% 5% 0%
 Zo goed in balans 46% 66% 0%
 Weet niet/Geen mening 11% 3% 25%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Vindt u dat er om 17.30 uur in het programma een nieuwsoverzicht zou moeten zijn/komen?  Ja 40% 39% 27%
 Nee 52% 52% 57%
 Weet niet/Geen mening 9% 8% 16%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Er zijn mensen die zeggen dat het programma Ruuddewild.nl agressie opwekt bij jongeren. Bent u het daar mee eens?  Ja 18% 9% 49%
 Nee 65% 86% 19%
 Weet niet/Geen mening 17% 5% 32%
Total 100% 100% 100%
  3 FM luisteraars RdW.nl luisteraars Luistert niet RdW.nl
Jeroen Kijk in de Vegte is niet meer als side-kick actief in het programma. Vindt u dat het programma daardoor minder goed is geworden of beter?  Minder goed 34% 44% 0%
 Hetzelfde 25% 40% 5%
 Beter 2% 0% 7%
 Weet niet/Geen mening 39% 16% 88%
Total 100% 100% 100%