Missie Irak
Naar aanleiding van de discussies over de schietinstructies van de militairen en de juridische positie van de Nederlandse militairen in Irak zijn er vragen gesteld over de mening van de Nederlanders.
Nederland is in oorlog met Irak (zoals Bush gezegd heeft)  
in procenten van Allen
Ja 19%
Nee 75%
Weet niet/geen antwoord 6%
Positie van het Nederlandse leger in Irak  
in procenten van Allen
Vredesmacht 73%
Bezettingsleger 23%
Weet niet/Geen mening 4%
Is het een juiste maatregel om in Irak de militairen onder het Brise commondo te stellen?  
in procenten van Allen
Ja 47%
Nee 36%
Weet niet/Geen mening 17%
Is er verschil van mening over schietinstructie tussen ministeries  
in procenten van Allen
Ja 64%
Nee 17%
Weet niet/Geen mening 18%
OM moet onderzoek doen bij het doodschieten van een Irakees door militairen.  
in procenten van Allen
Ja 40%
Nee 56%
Weet niet/Geen mening 3%
Nederland moet militairen uit Irak terugtrekken.  
in procenten van Allen
Ja 36%
Nee 57%
Weet niet/Geen mening 8%
Nederland moet militairen naar Haiti sturen  
in procenten van Allen
Ja 21%
Nee 67%
Weet niet/Geen mening 12%