Geweldsinstructies militairen
Het Openbaar Ministerie (OM) en het ministerie van Defensie spreken elkaar tegen over de uitleg van de geweldsinstructie voor Nederlandse militairen in Irak. Door een uitgelekte brief van de hoogste baas van het OM De Wijkersloothis de indruk ontstaan dat de troepen helemaal geen geweld mogen gebruiken maar ministerie van Defensie spreekt dat tegen. 
Vindt u dat er onduidelijkheid zou mogen bestaan over de geweldsinstructies van militairen in Irak?  
in procenten van Allen
Ja 6
Nee 90
Weet niet/geen antwoord 4
Vindt u dat deze instructies duidelijk hadden moeten zijn voordat de Nederlandse militairen naar Irak werden gestuurd?  
in procenten van Allen
Ja 94
Nee 4
Weet niet/geen antwoord 2
Kamerleden hebben geschokt gereageerd op de brief waarin staat dat de Nederlandse troepen geen geweld mogen gebruiken. Vindt u dat deze brief het imago vanhet Openbaar ministerie schaadt?  
in procenten van Allen
Ja 79
Nee 14
Weet niet/geen antwoord 7
Hoe groot is uw vertrouwen in het Openbaar Ministerie?  
in procenten van Allen
1 = Heel klein 14
2 4
3 11
4 15
5 18
6 19
7 10
8 2
9 0
10 = Heel groot 1
Weet niet/geen antwoord 7
De Tweede Kamer is zo geirriteerd over de verwarring die is ontstaan dat erop initiatief van D66 een spoeddebat over de zaak komt. Wat vindt u er van?  
in procenten van Allen
Ik vind het goed 36
Ik vind het goed maar het had veel eerder moeten gebeuren 53
Ik vind het niet goeg 6
Weet niet/geen antwoord 5
De uitgelekte brief van De Wijkerslooth gaat ook gedetailleerd in op de zaak tegen Erik O. de marinier die verdacht wordt van moord op een Irakese burger. Denkt u dat deze zaak anders aangepakt had kunnen zijn als er meer duidelijkheid was over de geweldsinstructies voor de militairen in Irak?  
in procenten van Allen
Ja 76
Nee 12
Weet niet/geen antwoord 12
En vindt u zelf dat de Nederlandse militairen in Irak in bepaalde (bedreigende) situaties geweld zouden mogen gebruiken?    
in procenten van Allen
Ja 97
Nee 1
Weet niet/geen antwoord 1