Israelische muur
Deze week is de zitting van het Internationale Gerechtsof in Den Haag begonnen over de bouw van de omstreden Israëlische muur op en rond de Westelijke Jordaanoever. Vijftien rechters van het Hof moeten beoordelen of de bouw van de afscheidingsmuur rechtmatig is. Het advies van het Internationaal Gerechtshof is niet bindend en Israël heeft al gezegd die te zullen negeren. 
Vindt u dat het Internationale Gerechtshof bevoegd is om over deze (politieke) zaak te oordelen?  
in procenten van Allen
Ja 61
Nee 24
Weet niet/geen antwoord 15
Israel stelt dat dankzij deze muur het aantal terroristische aanslagen aanzienlijk zal verminderen. Denkt u dat dit de echte reden is van Israel om deze muur te bouwen?  
in procenten van Allen
Ja 34
Nee 53
Weet niet/geen antwoord 13
Denkt u dat deze afscheiding de Israelische bevolking beter zal beschermen tegen de terroristische aanslagen?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 58
Weet niet/geen antwoord 6
Vindt u dat Israel het recht heeft om een afscheidingmuur te bouwen?  
in procenten van Allen
Ja 36
Nee 54
Weet niet/geen antwoord 10
Denkt u dat het Internationale Gerechtshof Israel gaat veroordelen?  
in procenten van Allen
Ja 50
Nee 25
Weet niet/geen antwoord 26
Er zijn diverse oplossingen voor het conflict in het Midden-Oosten. Van welke bent u een voorstander?  
in procenten van Allen
De huidige situatie laten voortduren 2
Twee aparte staten: Israel en Palestina 73
Een gezamenlijk land voor Joden en Palestijnen 12
De Joden moeten het gebied verlaten en terugkeren naar de landen waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen 3
Weet niet/geen antwoord 10
Wat denkt u dat de Palestijnen het liefste willen?  
in procenten van Allen
De huidige situatie laten voortduren 1
Twee aparte staten: Israel en Palestina 36
Een gezamenlijk land voor Joden en Palestijnen 3
 De Joden moeten het gebied verlaten en terugkeren naar de landen waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen 52
Weet niet/geen antwoord 8
En wat denkt u dat de Israeliers het liefste willen?  
in procenten van Allen
De huidige situatie laten voortduren 21
Twee aparte staten: Israel en Palestina 56
Een gezamenlijk land voor Joden en Palestijnen 8
 De Joden moeten het gebied verlaten en terugkeren naar de landen waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen 2
Weet niet/geen antwoord 12