Kinderbijslag
Staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken gaat op verzoek van de VVD-fractie onderzoeken ofde kinderbijslag in de toekomst inkomensafhankelijk kan worden gemaakt. Dit houdt de rijke ouders niet of weinig kinderbijslag zullen ontvangen. 
Wat vindt u hiervan?  
in procenten van Allen
Goed idee rijke ouders moeten minder kinderbijslag krijgen 69
Geen goed idee alle ouders moeten even veel krijgen 28
Weet niet/geen antwoord 3