Inburgeringsexamen
Uit de nog vertrouwelijke inburgeringsnotitie van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) staat dat alle migranten ook als ze al lang in Nederland verblijven verplicht moeten worden om een inburgeringsexamen te halen om in aanmerking te komen voor een verblijfvergunning. Tot nu toe eiste de overheid van migranten alleen deelname aan een inburgeringscursus maar nu moet deze met goed gevolg worden afgelegd. 
Vindt u dat alle migranten verplicht moeten worden om inburgerinsexamen te halen of vindt u de deelname aan een inburgeringscursus alleen al voldoende?  
in procenten van Allen
Alle migranten moeten verplicht een inburgeringsexamen halen 84
Deelname aan een inburgeringscursus is al voldoende 14
Migranten moeten nergens aan verplicht zijn 1
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u dat alleen de migranten die onvoldoende Nederlands beheersen en afhankelijk zijn van een uitkering een inburgeringsexamen moeten halen of moeten alle migranten dit examen afleggen?  
in procenten van Allen
Alleen migranten die onvoldoende Nederlands beheersen en een uitkering krijgen 18
Alle migranten 76
Geen van twee 5
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u dat Antillianen en Arubanen die al in het bezit zijn van een Nederlands paspoort ook zo'n inburgeringsexamen moeten afleggen?  
in procenten van Allen
Ja 73
Nee 24
Weet niet/geen antwoord 3
Wie moet volgens u de kosten dragen voor een inburgeringscursus?  
in procenten van Allen
De migranten zelf 59
De gemeente waar de migranten gaat wonen 9
De Nederlandse staat 25
Weet niet/geen antwoord 7
Minister Verdonk stelt voor om nieuwe migranten in de toekomst twee keer te toetsen. De eerste toets zal gaan over een basiskennis van de Nederlandse taal en samenleving. Vindt u dat deze toets in het thuisland of in Nederland moet worden afgenomen?  
in procenten van Allen
Thuisland 55
Nederland 37
Weet niet/geen antwoord 8
Deze eerste toets zal bepalen of een tijdelijke verblijfsvergunning wordt afgegeven. De definitieve vergunning krijgt de migrant pas als het examen voor de vervolg-inburgeringscursus is gehaald. Vindt u twee toetsen een beter idee of is de eerste al voldoende?  
in procenten van Allen
Twee toetsen is een beter idee 82
Eerste toets is al voldoende 15
Weet niet/geen antwoord 4
Binnen hoeveel jaar zouden de migranten verplicht moeten worden om het diploma voor een inburgerinscursus te behalen?  
in procenten van Allen
Binnen 1 jaar 53
Tussen 2 en 3 jaar 37
Tussen 3 en 4 jaar 4
Tussen 5 en 6 jaar 0
Tussen 6 en 10 jaar 0
Ze moeten niet verplicht worden 4
Weet niet/geen antwoord 2