Verbod molsimbeweging
Het volgende onderwerp. LPF VVD en CDA willen dat minister Remkes bijeenkomsten van de fundamentalistische moslimbeweging HUT in Nederland verbiedt. Volgens hen vormt de organisatie een bedreiging voor de Nederlandse rechtsorde. De HUT werd eerder in Duitsland verboden omdat ze vijandig zou staan tegenover de Duitse grondwet en antisemitisch zou zijn maar Ze hebben in Nederlandnog niets strafbaars gedaan en zijn ook in de VS en in de EU niet verboden. 
Bent u het eens met LPF VVD en CDA en vindt u dat de HUT in Nederland verboden moet worden?  
in procenten van Allen
Ja 66
Nee 24
Weet niet/geen antwoord 10