Integratienota VVD
VVD fractievoorzitter Van Aartsen heeft in het programma Buitenhof de nieuwe integratienota van de VVD toegelicht. In deze nota staat dat de huwelijksimmigratie een groot probleem vormt voor de integratie in Nederland.
Bent u het hier mee eens?  
in procenten van Allen
Ja 77
Nee 16
Weet niet/geen antwoord 7
Vindt u dat het importeren van huwelijkspartners uit bijvoorbeeld Turkije en Marokko zoveel mogelijk afgeremd moet worden?  
in procenten van Allen
Ja 83
Nee 12
Weet niet/geen antwoord 5
Vindt u dat alleen het importeren van huwelijkspartners uit Turkije en Marokko afgeremd moet worden of moet het importeren van huwelijkspartners uit alle landen afgeremd worden?  
in procenten van Allen
Alleen uit Turkije en Marokko 17
Uit alle landen  65
Iets anders 15
Weet niet/geen antwoord 4
De VVD wil onder andere de importpartners pas na tien jaar het recht geven op een zelfstandige verblijfsvergunning. Bent u het hier mee eens?   
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 30
Weet niet/geen antwoord 8
De VVD wil ook dat degene die een huwelijkspartner uit buitenland naar Nederland haalt volledig zorg draagt voor de financien en de huisvesting van zijn/haar partner. Bent u het hier mee eens?  
in procenten van Allen
Ja 89
Nee 9
Weet niet/geen antwoord 2
Hoeveel importpartners denkt u dar er per jaar naar Nederland komen?  
in procenten van Allen
Minder dan 10 000 10
Tussen de 10 000 en 25 000 34
Tussen de 25 000 en 50 000 21
Tussen de 50 000 en 75 000 9
Tussen de 75 000 en 100 000 3
Meer dan 100 000 3
Weet niet/geen antwoord 18
Van Aartsen zei ook dat het in sommige gevallen beter is voor migrantenoudersen kinderen dat niet de ouders een school uitzoeken maar dat laten doen door een gezinscoach. Wie moet volgens u de school voor de kinderen van migranten uitzoeken?  
in procenten van Allen
Ouders zelf 49
Een gezinscoach 32
De Gemeente 8
Iemand anders 1
Weet niet/geen antwoord 10
De voormalige VVD leider Frits Bolkestein pleitte dertien jaar geleden voor strengere immigratiewetten. Hoewel de VVD sinds 1994 altijd in de Tweede Kamer heeft gezeten is er nooit gepleit voor de strengere immigratiewetten. Pas nu de LPF ook het onderwerp op de agenda heeft gezet komt de VVD met deze integratienota. Vindt u dat het aan LPF te danken is dat dit onderwerp aangekaart is?  
in procenten van Allen
Ja 75
Nee 17
Weet niet/geen antwoord 9
Vindt u dat de VVD hierdoor ongeloofwaardig overkomt?  
in procenten van Allen
Ja 38
Nee 54
Weet niet/geen antwoord 8