Freek de Jonge
Freek de Jonge is in Irak geweest om op te treden voor de Nederlandse militairen aldaar. Daarover is in Nederland discussie ontstaan. 
Wat is uw mening erover?  
in procenten van Allen
Ik vind het een goed initiatief van Freek de Jonge 62
Ik vind niet dat Freek de Jonge daar naartoe had moeten gaan 24
Weet niet/geen antwoord 14