De Geus blijft
Minister De Geus van Sociale Zaken heeft het UWV-debat overleefd. Hij heeft zijn excuses aangeboden en heeft beloofd de Tweede Kamer voortaan beter te zullen informeren. 
Vindt u zijn excuses genoeg of moet hij volgens u alsnog aftreden?  
in procenten van Allen
Excuses zijn genoeg 56
Hij moet alsnog aftreden 37
Weet niet/geen antwoord 6
Hoeveel vertrouwen heeft u in minister de Geus ?  
in procenten van Allen
1 = Heel weinig 16
2 5
3 11
4 11
5 14
6 14
7 11
8 8
9 1
10 = Heel veel 1
Weet niet/geen antwoord 7
Vindt u dat de teruggetreden UVW-top op zijn oude post terug zou mogen treden?  
in procenten van Allen
Ja 10
Nee 79
Weet niet/geen antwoord 11
 Minister De Geus wil op de “snelste en goedkoopste” manier van de UWV-top af. De Tweede Kamer zou het onacceptabel vinden als de teruggetreden UWV-top met een gouden handdruk dat wil zeggen een hoge ontslagvergoeding zou vertrekken. Wat voor ontslagvergoeding verdient de UWV-top volgens u?   
in procenten van Allen
Een lage ontslagvergoeding 16
Een hoge ontslagvergoeding (gouden handdruk) 2
Helemaal geen ontslagvergoeding 73
Iets anders 4
Weet niet/geen antwoord 5