Plooy
De Amsterdamse Officier van Justitie Plooy die zich bezig houdt met de zware misdaad wordt overgeplaatst. Er is een dreiging dat hij vermoord wordt en men slaagt er niet in om die dreiging af te wenden.
Bent u het eens met de beslissing van Plooy om zich uit de ernstige zaken terug te trekken?  
in procenten van Allen
Ja 71
Nee 22
Weet niet/geen antwoord 7
In deze zaak gaat het o.a. om de weigering van de top van OM een deal te maken met een misdadiger. Hij zou veel weten van deze dreiging van het vermoorden van Plooy. In ruil voor strafvermindering is hij bereid die informatie te verstrekken. Vindt u dat een dergelijke deal met een misdadiger gemaakt mag worden?  
in procenten van Allen
Ja 46
Nee 45
Weet niet/geen antwoord 8