Jomanda
De Inspectie voor de Volksgezondheid heeft een rapport doen verschijnen overde dood van Silvia Millecam. Daarin worden Jomanda en een aantal alternatieve genezers medeverantwoordelijk gesteld voor de dood van de actrice. 
Bent u wel eens behandeld door iemand uit het alternatieve circuit?  
in procenten van Allen
Ja 31
Nee 68
Weet niet/geen antwoord 0
Was deze ervaring per saldo positief negatief of neutraal?  
in procenten van Allen die wel eens behandeld zijn
Positief 66
Neutraal 20
Negatief 14
Weet niet/geen antwoord 0
Heeft u zelf wel eens negatieve ervaringen gehad met een diagnose of behandeling door de reguliere geneeskunde?  
in procenten van Allen
Ja 42
Nee 57
Weet niet/geen antwoord 2
Denkt u dat als Silvia Millecam niet naar alternatieve genezers gegaan zou zijn haar overlevingskansen groter geweest zouden zijn?  
in procenten van Allen
Ja 57
Nee 23
Weet niet/geen antwoord 21
De moeder van Silvia heeft gesteld dat het de keuze van Silvia zelf was om haar behandelaars te kiezen en dat ze het oneens is met de aanklacht tegen Jomanda. Vindt u dat het iedere patient vrij staat om de behandelaars te kiezen die zij zelf willen ook als het alternatieve genezers zijn?  
in procenten van Allen
Ja 85
Nee 13
Weet niet/geen antwoord 1
Vindt u dat Jomanda schuldig is aan de dood van Silvia Millecam?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee 52
Weet niet/geen antwoord 20
Vindt u dat Jomanda door een rechter gestraft moet worden voor haar handelwijze tijdens de ziekte van Silvia Millecam?  
in procenten van Allen
Ja 29
Nee 50
Weet niet/geen antwoord 21
De inspecteur van de Volksgezondheid verklaarde dat Silvia Millecam een grote kans had om te genezen als ze het advies van de reguliere doktoren had opgevolgd Vindt u dat hij dit op deze manier mag stellen?  
in procenten van Allen
Ja 60
Nee 34
Weet niet/geen antwoord 6
Stel dat u een ernstige ziekte zou krijgen. Wat zou u dan doen?  
in procenten van Allen
Alleen behandelen door de reguliere geneeskunde 59
Ook alternatieve genezers inschakelen 34
Alleen behandelen door de alternatieve geneeskunde 0
Weet niet/geen antwoord 7