Hells Angels
Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Limburg is er een discussie ontstaan over de Hells Angels. De organisatie van de begrafenis gisteren in Limburg heeft de politie overgelaten aan de Hells Angels. 
Vindt u dat een goede beslissing van de politie?  
in procenten van Allen
Ja 74
Nee 20
Weet niet/geen antwoord 6
Denkt u dat er veel criminaliteit binnen de Hells Angels is?  
in procenten van Allen
Ja 63
Nee 16
Weet niet/geen antwoord 21
In sommige staten in Duitsland zijn de Hells Angels verboden. Zou dat volgens u ook in Nederland dienen te gebeuren?  
in procenten van Allen
Ja 28
Nee 55
Weet niet/geen antwoord 17